Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Goede voorbeelden

Uitblinker ROC Mondriaan 2016

Studente Ouafa is dit jaar uitgeroepen tot uitblinker van het ROC Mondriaan van de opleiding Sociaal Cultureel Werk. Haar docenten en stagebegeleiders zijn vol lof over haar enthousiasme...

Geplaatst door:
Janina van der Zande
1041

Huis van de sociaal werker

Sociaal werkers binnen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) willen nog overtuigender naar buiten treden als sterke beroepsgroep. Ze willen klip en klaar laten zien wat het...

Geplaatst door:
1969

Van Sociaal werker naar buurtcoach

‘IJsselkring heeft nadrukkelijk ingezet op de kennis en ontwikkeling van medewerkers. Nu de transitie een feit is, houdt dat niet zomaar op. Medewerkers zullen moeten blijven investeren in...

Geplaatst door:
1238

Talentontwikkeling in transitietijd

Met gemengde gevoelens zagen medewerkers van Moviera de transitie tegemoet. De veranderingen bieden vakinhoudelijke kansen, maar brengen ook veel onzekerheid teweeg. Tijd voor...

Geplaatst door:
887
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten