Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Forum discussie

ORT uitbetaling over verlof

  • Hallo,

    Ik had even een vraag m.b.t. het ORT tijdens verlof. Dienen we dit ook uit te betalen over het bovenwettelijk verlof en vitaliteitsverlof?
    We krijgen deze vraag vanuit een medewerker, en in de CAO kan ik dit niet goed terugvinden. Hij heeft contact gehad met de vakbonden, en heeft me de volgende terugkoppeling gegeven:

    Er is in de CAO bepaald dat vanaf 1 juli 2015 ORT gerekend wordt over verlof. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen wettelijk verlof, bovenwettelijkverlof en vitaliteitsverlof. De vakbond FNV echter en diverse juridische uitspraken in zulke zaken, wijzen erop dat er geen onderscheid gemaakt dient te worden in het soort verlof. En dat dus over alle verloven ORT berekend hoort te worden.

    Ik hoor het graag

Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten