Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Forum

Categorieën

Categorie Discussies Laatste reactie
0

Hier wordt gediscussieerd over beloning.

0

Het kabinet wil dat er eind 2012 een aangepaste kwalificatiestructuur voor het MBO-onderwijs ligt. Dit schrijft het kabinet in een brief aan BVE-instellingen en Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Daarmee combineert het kabinet de maatregelen om 4 jarige MBO-opleidingen in te korten tot 3 jaar (en tegelijkertijd het verhogen van het aantal begeleide onderwijsuren, met name voor rekenen en taal) en de wens (actieplan MBO) om te komen tot optimalisatie en vereenvoudiging van de kwalificatiestructuur.

De MOgroep zet in op een kwalificatiestructuur die inspeelt op de eisen die ontwikkelingen als Welzijn Nieuwe Stijl, overheveling van delen van de AWBZ naar de Wmo, de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten en de Wet werken naar vermogen stellen aan het werk van de (nieuwe) social professional.

Discussier hier mee over de inhoud van de nieuwe KD's voor SCW en MD.

1 9 mei 2012 - 15:07

Actieve discussies

Heeft de branche in de toekomst nog MBO-ers nodig?

Vrees dat u gelijk heeft. Wij hebben 5 medewerkers in dienst . Alleen maar HBO. Misscien in grotere instellingen welzijn wel. gr. W.  Dobbe

Geplaatst: 8 jaar geleden
Reactie van: Wim Dobbe
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten