Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Blog

Ons ben jongerenwerk hé

Ons ben jongerenwerk hé

Ik had eindelijk eens een thuiswedstrijd. Een congres in het prachtige provinciehuis van Middelburg, georganiseerd voor en door de Zeeuwse jongerenwerkers!
Gedeputeerde Harry van der Maas verwelkomde de jongerenwerkers. Hij wees hen erop dat ook de provincie het jongerenwerk in Zeeland belangrijk vindt. Dat klinkt misschien als een open deur, maar eerlijk gezegd hoor je zoiets zelden als het gaat om jongerenwerk en provinciebestuurders.
Harry van der Maas moedigde de jongerenwerkers ook aan om hun jongeren te wijzen  op de provinciale jongerenraad Jouw Zeeland. Dat is een netwerk van ruim 300 jongeren dat de provincie adviseert over onderwerpen als onderwijs, openbaar vervoer, zorg, economie, recreatie en de promotie van Zeeland. Stuk voor stuk thema’s waar ook jongeren mee te maken hebben. Jongerenwerkers zouden met name jongeren kunnen werven die wat minder hoogopgeleid zijn, zodat het netwerk ook hun wensen en ideeën beter kan verwoorden.
De inspanningen van jongerenwerkers dragen er ook aan bij dat dat meer jongeren voor Zeeland behouden blijven, verwacht Harry van der Maas. En dat is hard nodig, gezien de vergrijzing in het Zeeuwse.
Bijzonder in Zeeland is dat het jongerenwerk deels wordt uitgevoerd door sociaalwerkorganisaties (SWM, SMWO, stichting ROAT, Welzijn Veere) maar dat er ook gemeentelijke jongerenwerkers zijn, vooral in kleinere gemeenten als Borssele, Reimerswaal en Tholen. Grappig genoeg vinden de jongerenwerkers van sociaalwerkorganisaties het prettig dat ze in hun werk niet direct met de gemeente worden geassocieerd, terwijl de gemeentelijke jongerenwerkers juist blij zijn met de korte lijntjes binnen de gemeente als ze jongeren verder willen helpen bij bijvoorbeeld uitkeringen, huisvesting en zorg.
Jan de Vlieger (Indigo) vertelde de ruim 50 jongerenwerkers hoe ze met social media kunnen omgaan en welke risico’s die hebben voor jongeren; denk aan cyberpesten, sexting en grooming. Mij bleek weer eens dat er meer is dan WhatsApp en Facebook…
Vervolgens waren er workshops over actuele ontwikkelingen rond de aanpak van radicalisme, social marketing van jongerenwerk, de aanpak van zelfmoord onder jongeren, samenwerking met gemeenten, Veilig Thuis en de begeleiding van statushouders.
Daarna was het mijn beurt. Ik mocht vertellen over belangwekkende landelijke activiteiten en onderzoeken op het gebied van jongerenwerk. Gelukkig sluiten die uitstekend aan bij de workshops van die middag.
En nog meer goed nieuws: de Zeeuwse jongerenwerkers hebben een eigen kenniskring opgezet. We hebben afgesproken om samen te gaan werken. Ik zal hen voorzien van actuele informatie en contacten als zij interessante trainingen of sprekers zoeken.
Toen was het 5 uur, en was ik opeens al om 5 over 5 thuis. Waarop mijn vrouw zei: ‘mooi, dan kun je het gras nog wel even maaien.’
Bij ons in Zeeland is altijd wat te doen.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten