Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Blog

Kwaliteitslabel Sociaal Werk ‘op maat’

We zijn nu ruim een half jaar verder na de introductie van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Mooi om te zien dat zoveel organisaties er mee aan de slag zijn, zich oriënteren en stappen zetten. De vele hoopvolle reacties laten zien dat we met het Kwaliteitslabel de goede weg in zijn geslagen met elkaar.

We krijgen met Sociaal Werk Nederland veel telefoontjes over de exacte procedures van bijvoorbeeld de zelfevaluatie en de toetsing. Soms zijn de vragen meer overstijgend, zoals ‘hoe kan het Kwaliteitslabel Sociaal Werk goed toepasbaar worden gemaakt voor peuterspeelzalen en kinderopvang’? Hier gaan wij graag over in gesprek. Samen met leden denken we na over hoe we aan de wensen van dat specifieke werkveld binnen de branche gehoor kunnen geven. Na de zomer organiseert Sociaal Werk Nederland dan ook een werksessie voor leden over het toepasbaar maken van het Kwaliteitslabel voor peuterspeelzalen en kinderopvang. 

Een Kwaliteitslabel Sociaal Werk ‘op maat’ dus? De normen blijven uiteraard hetzelfde, maar bij de invulling en interpretatie kun je accenten leggen. Onze branche wordt gekenmerkt door grote verschillen tussen leden. Niet alleen qua ‘tak van sport’, maar ook in grootte en bijvoorbeeld in positie binnen het gemeentelijke speelveld. Zo heeft een lidorganisatie met een verantwoordelijkheid voor de wijkteams binnen de gemeente Sociaal Werk Nederland benaderd. Zij willen graag met ons kijken naar mogelijkheden om het Kwaliteitslabel ook op de wijkteams van kracht te laten zijn. We onderzoeken met elkaar de mogelijkheden en houden hierbij bijvoorbeeld ook rekening met het programma van eisen van de gemeente.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is dus een  label dat we samen met leden blijven doorontwikkelen. Denk dan ook niet: dat label is niet voor ons relevant want wij zijn anders georganiseerd dan de meeste sociaalwerkorganisaties. Vanuit Sociaal Werk Nederland denken we graag mee en kijken we hoe we het Kwaliteitslabel van toegevoegde waarde kunnen laten zijn voor jouw organisatie.   

 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten