Nieuwsbericht

Eerste sociaal werker in het Beroepsregister Sociaal Werk

Marije van der Meij
29 juni 2016 | 1 minuut lezen

“Wij zijn professionals in ons werk”

Dat werkgevers het belang inzien van een beroepsregister voor sociaal werkers blijkt wel uit het feit dat een oplettende regisseur bij Stichting Compass in Uden haar medewerkers direct attendeerde op de mogelijkheid tot aanmelden bij Registerplein. Jongerenwerker Pieter Poorts voegde de daad bij het woord, en mag zich nu de eerste aanmelder voor het voorportaal Sociaal Werk noemen. “Ik laat met een beroepsregistratie graag zien dat ik als jongerenwerker een professional ben.”

Gepassioneerde jongerencoach
Poorts is opgeleid tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, en gebruikt als jongerenwerker zijn ervaring in de adolescentenpsychiatrie. “Ik heb op 2 units gewerkt: diagnosticeren en vervolgtrainingen. Zo heb ik veel geleerd over het gedrag van jongeren, en dat komt me in mijn huidige werk goed van pas”. Bij Stichting Compass in Uden verdeelt hij zijn tijd tussen het coachen van jongeren op straat en het coördineren en coachen van vrijwilligers. “In beide rollen ben ik vooral aan het trainen. Maar waar het bij de jongeren aankomt op het toewerken naar een gedragsverandering, gaat het bij de vrijwilligers meer om het wijzen op verantwoordelijkheden en hen daarin trainen.”

Je professionaliteit laten zien
Nu het jongerenwerk bij de gemeenten is ondergebracht, ziet Poorts veel voordelen in een beroepsregistratie. “Het is belangrijk dat we laten zien wie we zijn en wat we doen. Bij jongerenwerk is het lastig in cijfers uit te drukken wat je hebt bereikt. We werken met gesprekstechnieken en acties in samenwerking met een breed veld, zoals scholen, gemeente, Jeugd en Gezin, om zo te voorkomen dat jongeren ontsporen en bij de Jeugdhulpverlening terecht komen. Zo’n beroepsregistratie is goed voor de beroepsgroep in zijn geheel. Samen kunnen we een vuist maken en een betere positie creëren. En laten zien dat we gepassioneerd bezig zijn met ons vak en ons graag blijven ontwikkelen.”

Benieuwd naar de toekomst
Poorts is de eerste, dus is het nog lastig om te zeggen wat het register kan gaan brengen. “Ik denk wel dat het een mooi platform kan zijn voor alle sociaal werkers, zodat we ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Het is goed om zo’n keurmerk in de hand te hebben en te laten zien dat we professionals zijn.”

Lees verder en meld je ook aan voor het Beroepsregister Sociaal Werkers!
De kosten zijn, vastgelegd in de nieuwe Cao, voor de werkgever.