Blog

Commissaris van de Koning saai?

Commissaris van de Koningin, herstel, Koning? Daarbij krijg ik al snel beelden van een regenteske bestuurder die vooral recepties bezoekt, lintjes doorknipt, stoffige provincievergaderingen voorzit en in het slechtste geval in opspraak komt bij burgemeestersbenoemingen.
Zo niet Leen Verbeek, CvK in Flevoland. We hadden hem uitgenodigd voor het landelijke congres preventief jongerenwerk op 11 september (9/11) om te spreken over radicalisering in Europa. Want behalve CvK is hij hoofd van de Nederlandse delegatie van leden van de Raad van Europa (RvE). Dat klinkt misschien vaag en ver, maar hij slaagde er uitstekend in om vanuit een breed en internationaal perspectief te laten zien hoe Nederland het wat de-radicalisering betreft doet ten opzichte van andere landen. Bovendien kon hij putten uit zijn eigen ervaringen; voor hij zijn politieke loopbaan begon was hij namelijk jongerenwerker in Leiden. Dus dat was nog een opsteker voor alle jongerenwerkers die een bestuurlijke carrière ambiëren.
Leen Verbeek ziet dan ook goed waarom je als jongerenwerker of sociaal werker dicht bij de mensen moet staan die dreigen af te glijden naar eenzaamheid, isolement of radicalisme. Je moet ervoor zorgen dat ze er weer toe doen, dat ze weer perspectief krijgen en zich verdienstelijk maken. En hen bijstaan is geen tien-minuten-gesprekje, maar werkelijk aandacht voor iemand hebben.
In zijn “Europese” gesprekken met mensen die zich bezighouden met radicalisme heeft hij gemerkt dat het niet zozeer gaat om religie, maar om je buitengesloten en niet gerespecteerd voelen. Dat maakt dat mensen compensatie zoeken in extreem gedrag. Of ze nu hoog- of laagopgeleid zijn: ze zijn gevoelig voor mensen die wél vertrouwen, veiligheid en perspectief bieden, ook al eindigt dat perspectief met een “eervolle” dood.
Leen Verbeek waarschuwde ons voor huiskamerprofeten die achter gesloten gordijnen proberen deze groepjes jongeren voor hun karretje te spannen. Die kun je opsporen en aanpakken, beklemtoonde hij, maar dat moet je met elkaar doen: gemeente, politie en sociaal werk! Die driehoek is van wezenlijk belang en dat hebben we in Nederland beter in de gaten dan in bijvoorbeeld Frankrijk, waar de prefect van het district totaal niet communiceert met het lokale veld. Dus zo slecht doen we het hier nog niet. Daarmee voorkomen we misschien geen aanslagen, maar het helpt wel om de lokale samenleving leefbaar te houden en veiliger te maken.
 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior beleidsmedewerker
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten