Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Stop uitsluiting van jongeren, bied perspectief. Landelijke actie en lokale daadkracht vereist.

Manifest Hou ze vast - Voorkom uitsluiting jongeren. Aangeboden aan Tweede Kamerleden.

Nieuws |

‘We willen wel, maar weten (nog) niet hoe.’

Wat kan sociaal werk met sociale technologie? Een quickscan onder leden laat zien dat er voldoende animo is, maar te weinig visie...

Nieuws |

Overheid verwacht te veel van burger

WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) in rapport: meedoen aan de participatiesamenleving is moeilijker dan de...

Nieuws |

Jongeren in verkiezingsdebat: de basisbeurs moet terug!

En niet iedereen heeft gelijke kansen! Jongeren kruisten in Tilburg de degens met landelijke politici; geanimeerde debatavond van...

Nieuws |

Rekenkamer: inburgering zelf doen mislukt.

Zelf inburgeren onbetaalbaar en ondoenlijk. Vier grote steden gaan weer zelf inburgering regelen

Nieuws |

Gratis Goud Festival doorslaand succes

Deventer één dag in het teken van vrijwilligers; unieke samenwerking binnen het sociale domein.

Nieuws |

Eerste sociaal werker in het Beroepsregister Sociaal Werk

Het verhaal van Pieter Poorts: de eerste sociaal werker in het Beroepsregister Sociaal Werk

Nieuws |

Internetconsultatie Breed Moratorium en QuickScan

Reageer zelf en help ons gegevens verzamelen voor betere schuldhulp en branchebrede lobby.

Nieuws |

Te veel kinderen overlijden door huiselijk geweld

Deltaplan nodig. Manifest van 14 organisaties tegen huiselijk geweld.

Nieuws |

Preventie in zorgstelsel: stimulerende maatregelen voor samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten.

Zorgverzekeraars en gemeenten: combinatie interventies domeinen (zorg, welzijn, sport, ) essentieel.