Nieuwsbericht

Internetconsultatie Breed Moratorium en QuickScan

27 mei 2016 | 2 minuten lezen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie willen een ‘breed moratorium’ instellen. Een moratorium is een adempauze voor mensen met schulden om even lucht te krijgen, om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden te gaan afbetalen.

Hoe dat moratorium er precies uit moet zien is nu onderwerp in discussie. Het ontwerpbesluit voor het moratorium is in internetconsultatie, zodat ook partijen van buiten mee kunnen denken over het moratorium.

De komende zes weken kunnen mensen reageren op het besluit, daarna gaat het naar de Raad van State. Streefdatum voor inwerkingtreding is 1 januari 2017.

De MOgroep gaat middels een QuickScan bij leden ophalen wat zij hiervan verwachten, en zal op basis daarvan een gezamenlijke bijdrage leveren aan de lopende internetconsultatie Breed Moratorium. Ook roepen we bij deze lidorganisaties op om zelf te reageren.

Moratorium: de adder onder het gras
De MOgroep heeft samen met de LOSR jarenlang veel voorwerk verricht voor dit moratorium en betere schuldhulpverlening. Het breed moratorium is slechts één van de instrumenten om mensen met schulden te helpen. Dit instrument geldt in feite alleen als je in een schuldregeling zit en langs de rechter geweest bent; het is dus in feite maar voor een hele beperkte groep geschikt.

De meerderheid gaat niet onder het moratorium vallen. Wat dan?
Voor veel mensen met schulden gaat deze vet aangezette adempauze niet op. We weten ook dat een adempauze alleen niet voldoende is om van schulden af te komen. Op het gebied van gedrag, motivatie en vanuit de theorie van schaarste moet veel meer gebeuren. De MOgroep levert daarin onder meer een belangrijke bijdrage (zie Pamflet Betere aanpak Schulden en Armoede) in verband met de evaluatie Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Beperking van de incassobevoegdheden zou pas echt een stap in de goede richting zijn. De LOSR bepleit dat al jaren: zie Paritas Passé.

Samengevat Internetconsultatie en QuickScan
De MOgroep zal bij de leden informatie ophalen over het breed moratorium om namens de leden met een advies kunnen komen aan de RvS. Met deze informatie kunnen we invloed uitoefenen op het advies richting staatssecretaris Klijnsma met betrekking tot de evaluatie WGS en het advies richting Raad van State met betrekking tot het breed moratorium. De QuickScan helpt de MOgroep ook om een juist beeld te krijgen over hoe u als lid in het netwerk rondom schulden en armoede bent vertegenwoordigt en wat uw rol hierin is: preventief, curatief etc.

De QuickScan volgt binnen twee weken.
Informatie: beekman@mogroep.nl