Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Publicaties

 

VNG en NJI gaan outcome jeugdhulp vergelijkbaar maken

De mate waarin outcome nu wordt gemeten binnen de jeugdhulp verschilt sterk tussen sectoren. Daarnaast verschillen ook de instrumenten die men hiervoor gebruikt. VNG en NJi hebben het initiatief...

-
1228

Van de straat programmaserie op de radio

Deze serie over zwerfjongeren was van 21 t/m 24 december 2015 elke ochtend te horen in De Ochtend, (KRO-NCRV op Radio 1). Terugluisteren kan.

Monique Kaasjager
-
2441

Jongerenwerk in beeld

Publicatie voor partners in de wijk.

Monique Kaasjager
-
1274

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts?

Moet of kan de gemeente na verwijzing door huisarts en beoordeling door jeugdhulpaanbieder nog een besluit (beschikking) in de zin van de AWB nemen?

Monique Kaasjager
-
957

Online tools voor de jeugdprofessional

www.dejeugdprofessional.info Jeugd en gezin te versterken door online te werken.

Monique Kaasjager
-
1026

Boek Jeugdhulp en jeugdbeleid

Het boek Jeugdhulp en jeugdbeleid, lokale zorg voor kinderen na 2015, zal uitkomen op 8 oktober 2014
Schrijver: René Clarijs
Prijs: € 29.90

Sandra Wolfsen
-
1151

Samenstelling IKC-KOPgroep politiek vernieuwd

De Kopgroep van wethouders van de VNG voor de integrale Kindercentra (IKC) is na de gemeenteraadsverkiezingen aanzienlijk vernieuwd.

-
3539

Video beleidsinformatie Jeugdhulp

Animatievideo beleidsinformatie jeugdhulp

-
858

Jeugd- en Gezinsteams. De tussenevaluatie.

Zes proeftuinen en 13 gemeenten van Holland Rijnland.

-
966

handreiking ‘Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet’

Update van de handreiking ‘Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet’. Vooral het nieuwe schema met de verdeling jeugdwet/Wlz/Zvw is hierin van belang. Deze...

-
767
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten