Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Publicaties

 

Monitor Dagbesteding 2015. Cliënten bevraagd over veranderingen in hun dagbesteding

De Monitor Dagbesteding 2015 van Zorgbelang Zuid-Holland is het derde deel van een meerjarig onderzoek naar de gevolgen van het gewijzigde beleid op het gebied van dagbesteding.

Mariƫtte Teunissen
-
1320

Sociale wijkteams op weg

Uit een verkenning langs alle website van gemeenten blijkt dat ca. bij de helft van de gemeenten informatie over de sociaal wijkteams goed te vinden is.

Mariƫtte Teunissen
-
961

Dit is Cliëntondersteuning

VNGmateriaal cliëntondersteuning

-
1114

Presentaties: 'Lessen uit de verkoop van diensten in de Wmo' 9 februari 2015

Nu de verkoop van zorg en ondersteuning in de Wmo voor het jaar 2015 is afgerond is het tijd om de balans op te maken.

Saskia Mulder
-
1032

Afbakening Wmo 2015 en wijkverpleging

Hoe verdelen gemeenten en zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheden bij persoonlijke verzorging? Een Informatiekaart biedt duidelijkheid.

-
1021

Terugblik bijeenkomst Innovatief Sociaal Werk voor nieuwe doelgroepen

Hoe kan het sociaal werk nieuwe doelgroepen van gemeenten zo optimaal mogelijk ondersteunen? Dat was het doel van de bijeenkomst op 26 november.

-
880

Zag je het maar

Brochure Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Netwerk Gewoon meedoen

-
1172

Ken de verschillen tussen Eenzaamheid en Sociaal isolement

Twee verschillende problemen met eigen kenmerken en gevolgen

-
5626

Themabijeenkomst Innovatief sociaal werk voor nieuwe doelgroepen

In deze bijeenkomst verkennen we innovatieve sociaal werk oplossingen voor nieuwe doelgroepen van gemeenten.

-
1030

Hoe verandert mijn zorg?

www.hoeverandertmijnzorg.nl met alle actuele informatie. Met stappen uitgelegd voor jeugd, volwassenen enz. wat er verandert, waar je moet zijn.

Monique Kaasjager
-
813
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten