Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Publicaties

 

Een thuis voor iedereen

Buurtcentrum het Drie Generatie Centrum in Kanaleneiland, Utrecht, bestaat 12,5 jaar. "Hier kan iedereen zich thuis voelen."

-
332

Verslag en presentaties regiobijeenkomsten oktober 2015, Meten of Gemeten worden?

Hoe weet een gemeente welke kwaliteit en resultaten de organisaties voor sociaal werk kunnen en moeten leveren? Wie bepaalt wanneer ‘het’ goed is?

Saskia Mulder
-
1234

Allianties smeden: een kunst

Integraal verslag van drie regiobijeenkomsten over Alliantievorming.

-
735

Verslag van de regiobijeenkomsten 2014

In het verslag een weergave van de gevoerde presentaties en discussies op de vier regiobijeenkomsten die plaatsvonden in de lente van 2014.

Masha Wight
-
1159

Powerpoint Presentaties Regiobijeenkomst Utrecht 18 juni 2014

Op 18 juni 2014 vond de laatste regiobijeenkomst over inkoop WMO 2015 plaats in Utrecht. De presentaties van mevrouw Wimke Schuurmans van VWS, mevrouw Toke Tom van de gemeente Utrecht en...

Masha Wight
-
1155

Powerpointpresentaties Regiobijeenkomst Den Haag 14 mei

De eerste regiobijeenkomst dit jaar was een geslaagde aftrap voor de serie van 4 bijeenkomsten. Hier vindt u de presentaties van die dag.

Masha Wight
-
995

Film: Toegang tot het Sociaal Domein

In vogelvlucht de essentie van de Toegangs-bijeenkomst.

Monique Kaasjager
-
1175

Verslag regiobijeenkomsten toegang Wmo (AWBZ), Jeugdzorg, Arbeidsparticipatie

Hierbij het verslag van de regiobijeenkomsten over de Toegang Wmo (AWBZ), Jeugdzorg en Participatie. De regionale bijeekomsten waren voorjaar 2013: Amsterdam - 18...

Monique Kaasjager
-
832

REIS filmpje Het Gesprek Alphen

REIS door het land bericht deze keer vanuit Alphen aan den Rijn. Daar wordt de Wmo uitgevoerd door Welzijnsorganisatie Participe. Zij doet dat o.a. met de methode Het Gesprek. Dit fimpje...

Monique Kaasjager
-
991

Decentralisaties sociaal domein

Powerpoint Presentatie van de VNG. 

Monique Kaasjager
-
950
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten