Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Publicaties

 

Factsheet over toezicht & handhaving in het sociaal domein

Welke vormen van toezicht zijn mogelijk in het sociaal domein? Hoe is dit geregeld in de diverse wetten? Op welke manieren kunt u handhaven?

Monique Kaasjager
-
1634

Jongerenwerk in beeld. Voor partners in de wijk

Wat maakt jongerenwerk onmisbaar voor jongeren in een kwestbare positie én voor de samenleving?

Monique Kaasjager
-
1077

Leren innoveren in het sociaal domein

In zijn advies 'Leren innoveren in het sociaal domein' focust de RMO op de rol van de overheid in het transformatieproces. Met het creƫren van voorwaarden en aansturing nemen gemeenten daarbij...

Monique Kaasjager
-
1072

Brochure zelfregie bij huiselijk geweld

De inzet van zelfregie in de aanpak van huiselijk geweld is niet nieuw. Bekend is dat de kans op duurzame oplossingen groter wordt als van cliënten een actieve bijdrage wordt gevraagd.

-
6073

Pgb in Wmo & Jeugdwet: handreiking voor gemeenten

Welke uitgangspunten stellen Jeugdwet en nieuwe Wmo aan het toekennen van een persoonsgebonden budget (pgb)? Wat is de beleidsruimte van gemeenten?

Monique Kaasjager
-
1052

Handreiking IKC voor gemeenten

Gemeenten die deel uitmaken van de Kopgroep wethouders lopen voorop als het gaat om de realisatie van Integrale Kindcentra (samenwerking tussen kinderopvang en brede scholen). In de handreiking...

-
1986

Effectieve jeugdhulp in Rotterdamse kinderopvang

Snellere en effectievere hulp voor minder geld en tevreden kinderen en ouders. Jeugdhulp in kinderopvang werkt !

-
1894

Handreiking Eigen Kracht

Wat is 'Eigen Kracht' eigenlijk en wat is de meerwaarde ervan voor uw organisatie? Ook met het oog op de transities.

Monique Kaasjager
-
945

7 goedklinkende fabels. Decentralisatie, de slinger schiet weer door

Er wordt net gedaan of het overhevelen van taken naar de gemeenten een wondermiddel is. Maar...

Monique Kaasjager
-
873

Productencatalogus drie decentralisaties

Om gemeenten meer overzicht te geven in het aanbod aan kennis, expertise en ondersteuning hebben VNG en Rijk een productencatalogus laten samenstellen

Monique Kaasjager
-
815
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten