Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Versterk het Kinderwerk in Nederland: hoeveel, wat? Help mee om dit in kaart te brengen!

Op 10 september 2020 geplaatst door

Werk jij als kinderwerker? Dan heb ook jij er baat bij dat we weten hoe het kinderwerk ervoor staat anno 2020. Het Nederlands Jeugdinstituut(NJi) doet samen met Sociaal Werk Nederland en BVjong onderzoek naar de stand van zaken kinderwerk anno 2020.

We moeten kunnen vertellen wat kinderwerk is, wat het kan doen in buurten voor en met de (kleine) bewoners en wat daarvoor dus nodig is. De gegevens zijn nodig voor aan de lokale, regionale en landelijke tafels waar besloten wordt waar het belastinggeld aan besteed wordt.

Help dus mee en deel dan nu jouw ervaringen!
Ben jij zelf kinderwerker? Vul dan deze vragenlijst in voor 1 oktober 2020. Hier vind je de vragenlijst
Verzoek: stuur dit artikel door naar de kinderwerkers in je organisatie!

Veranderingen rond Kinderwerk

De afgelopen jaren is er voor het kinderwerk veel veranderd, onder andere met de transformatie van het jeugdstelsel in 2015 en de bezuinigingen die in gemeenten daarop volgden. We zien dat er steeds meer aandacht is voor preventie en het versterken van de pedagogische basis in buurten, waar het kinderwerk onder vele benamingen een onderdeel van is.

Om de rol en positie van het kinderwerk beter in beeld te kunnen brengen hebben we eerst een duidelijk beeld nodig van hoe het kinderwerk er anno 2020 uitziet.
De vragenlijst bestaat uit tien vragen en is anoniem in te vullen. De vragenlijst is te vinden via deze link

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten