Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Oproep! Inventariseer mee! Zomeraanbod2020 vakantiekampen / -activiteiten voor kinderen?

Op 30 juni 2020 geplaatst door

Scouting Nederland, Jantje Beton, Steunpunt KinderVakanties, YMCA, NUSO-Speelruimte, Jong NL, en vele anderen roepen dringend op: jongerenwerkers, kinderwerkers, welzijnsorganisaties, sociaalwerkorganisaties, scouting: help mee een landelijke beeld te krijgen van het zomeraanbod2020 vakantiekampen/vakantieactiviteiten voor kinderen!

Vanuit de jeugdorganisaties houden we een enquête. Welk effect heeft de coronacrisis op de kampen en activiteiten van de komende zomervakantie? Vul de enquête in uiterlijk voor 8 juli!

De coronacrisis heeft gevolgen voor zomervakanties van kinderen en jongeren. Er is grote behoefte aan goede vakantievoorzieningen. We zien dat zomerkampen- en activiteiten op sommige plekken doorgaan, al dan niet in aangepast vorm, terwijl andere organisaties ervoor kiezen geen kamp of een alternatief aan te bieden. Van veel organisaties horen we ook dat er een toename van inschrijvingen is.

Met een korte enquête inventariseren we samen met de andere organisaties, het effect van de coronacrisis op de vakantiekampen en -activiteiten van de komende zomervakantie. We zijn benieuwd wat er ten opzichte van de oorspronkelijke plannen veranderd is door de coronacrisis. Op basis van de cijfers kunnen we de impact duidelijk maken, ook richting de overheid. We willen je vragen om namens je organisatie deze enquête in te vullen. Alvast veel dank voor het deelnemen! Ga hier naar de vragenlijst. De uitslagen van het onderzoek worden anoniem verwerkt

Bron: Vakantiekampen
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten