Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Werkgroep-Halsema: ‘Coronacrisis leidt tot grote sociale problemen.’

Op 18 mei 2020 geplaatst door

De coronacrisis leidt tot grote sociale problemen in Nederland, schrijft de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact in een advies aan het kabinet. Volgens de werkgroep, onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Halsema, is in korte tijd de bestaanszekerheid van veel mensen in gevaar gekomen. “De al kwetsbare groepen worden het hardst geraakt. Er zijn veel schrijnende signalen in gemeenten van gezinnen onder druk, kinderen met groeiende (leer) achterstanden, jongeren met gebrek aan toekomstperspectief, extreme eenzaamheid onder ouderen en toenemende bestaansonzekerheid voor grote groepen burgers,” schrijft de werkgroep in haar rapport. Bovendien ontstaan er nieuwe kwetsbare groepen, zoals zzp'ers, flexwerkers en jongeren die klaar zijn met hun opleiding of studie.

Tijdelijk huishouden
De werkgroep-Halsema pleit dan ook voor extra maatregelen om die sociale impact te verkleinen. Zo moet er vroegtijdig hulp komen voor kwetsbare groepen, en moet werk met behoud van uitkering mogelijk worden. Ook pleit de werkgroep ervoor dat regels geschrapt kunnen worden, zodat er op lokaal niveau maatwerk kan worden toegepast. De werkgroep wil ook dat kinderen en jongeren uitgenodigd worden om mee te praten over de anderhalvemetersamenleving, en dat alleenstaanden met een beperkt aantal anderen een tijdelijk huishouden kunnen vormen.

De werkgroep bestaat uit:

  • Femke Halsema (voorzitter, burgemeester van Amsterdam en lid van de G4)
  • Paul Depla (burgemeester Breda, voorzitter G40)
  • Leonard Geluk (directeur VNG)
  • Kim Putters (directeur SCP)
  • Hans Boutellier (Verwey – Jonker Instituut, bijzonder hoogleraar VU)
  • Micha de Winter (emeritus hoogleraar Universiteit van Utrecht)

Bij de besprekingen van de werkgroep waren ook de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aanwezig.
Vanwege de zeer korte tijdspanne koos de werkgroep voor informatieverzameling via professionals in vijf gemeenten, te weten Amsterdam, Arnhem, Dronten, Katwijk en Utrecht. Het ging vooral om kinder- en jongerenwerkers, wijkagenten, medewerkers van wijk- of buurtteams, jeugdzorg, kinderopvang en scholen. Daarnaast werd de directie van de Kindertelefoon geraadpleegd, en werd door de Associatie van Wijkteams en door Sociaal Werk Nederland aanvullende informatie uit enkele tientallen gemeenten verzameld. Tot slot werd door enkele onderzoekers van de afdeling educatie en pedagogiek van de Universiteit Utrecht een quickscan naar het corona-gerelateerd sociale mediagebruik van jongeren uitgevoerd.

Anderhalve meter
Tegelijkertijd is er veerkracht, stelt de werkgroep: “Mooie initiatieven en samenwerkingsverbanden schieten als paddenstoelen uit de grond.” De werkgroep sluit haar rapport dan ook af met 50 pagina’s aan veelbelovende initiatieven in heel Nederland.

Bron: NOS
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten