Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Coronacrisis: meld kwetsbare mensen aan bij het Rode Kruis voor directe hulp

Op 26 maart 2020 geplaatst door

Het Rode Kruis roept mensen op om ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbare mensen in thuisisolatie te melden. 
Deze kwetsbaren worden dan gekoppeld aan een vrijwilliger in de buurt die een oogje in het zeil kan houden, contact kan onderhouden en bijvoorbeeld een boodschap kan doen. Naar het formulier

Sociaal werk en het Rode Kruis
Ongetwijfeld komen sociaal werkers geregeld mensen van het lokale Rode Kruis en hun vrijwilligers tegen. Mogelijk gaat het om dezelfde actieve buurtbewoners. Mocht je nog geen tijd hebben gehad: neem wel even contact op met je lokale Rode Kruis. Sociaal wekers kunnen immers ook daar terecht met meldingen van geïsoleerde bewoners. En ze weten vaak of vrijwilligers geschikt zijn om langs te gaan bij bewoners die extra aandacht vereisen vanwege dementie, multiproblematiek, psychiatrische problemen enzovoort. 

Ga naar website of hulplijn
De genoemde vrijwilligers zijn hulpverleners en burgerhulpverleners van het Rode Kruis Ready2Helpnetwerk. Na een melding komen zij in actie om te helpen of een luisterend oor te bieden. Mensen kunnen anderen aanmelden op de website van het Rode Kruis, www.rodekruis.nl/letopelkaar. Je kunt ook zelf om hulp vragen via de Rode Kruis Hulplijn: 070-4455888 of op de website.

Bron: rode kruis, sociaal werk nederland
Trefwoorden: hulplijn, kruis, rode, rodekruis
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten