Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Welzijn Putten trekt de burenhulpkaart

Op 20 maart 2020 geplaatst door

‘Nu alles plat ligt zijn we als Welzijn Putten op zoek naar manieren om toch verbindingen te kunnen blijven maken tussen (kwetsbare) inwoners.’ Aldus Gijsbert-Willem Evers, projectleider Activering & Participatie bij Welzijn Putten (www.welzijnputten.nl). ‘En dat willen we zo dicht mogelijk bij huis zoeken. Hoe kunnen buren iets voor elkaar betekenen? Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar?’

Tegelijkertijd startte de plaatselijk krant een Facebookpagina met als onderwerp “wie wil er iets betekenen voor een plaatsgenoot?” Gijsbert-Willem Evers: ‘Daar kwamen tientallen reacties op, maar de hulpvragen bleven schaars. En het leek me ook niet handig dat mensen met hulpvragen met hun naam en vraag op die site zouden komen te staan. Dus we hebben met de krant afgesproken om daarin te bemiddelen.’
Een plaatselijke ict-ondernemer bleek bereid speciaal daarvoor gratis een website te bouwen. ‘Zodra Puttenhelpt in de lucht is kunnen we echt mensen gaan matchen.’

Klassiek middel
Blijft de vraag: hoe vind je de hulpvragers op een laagdrempelige manier? Evers’ collega Lisanne van den Hee ontwikkelde een klassiek middel in een eigentijds jasje: een burenhulpkaart met invulstrook. ‘Die doen we in de brievenbus bij mensen de we zelf al kennen van groepsactiviteiten of individuele trajecten. Bovendien hebben we mensen in ons netwerk voorzien van een stapeltje kaarten, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen.’

De Puttenaren die zich via Facebook hebben gemeld als vrijwilliger krijgen een e-mailbericht dat Welzijn Putten contact met hen opneemt zodra zich bij hun in de straat een hulpvrager heeft gemeld. En we sturen ook de digitale coronakaart mee, zodat ze die kunnen downloaden en printen en in hun eigen straat kunnen ronddelen bij mensen van wie ze vermoeden dat die wel eens steun zouden kunnen gebruiken.’

Laagdrempelig
In een dorp als Putten zijn mensen van oudsher gewend om naar elkaar om te kijken. Gijsbert-Willem Evers: ‘Maar de burenhulpkaart kan dat wat concreter en gemakkelijker maken.’
Bovendien zorgt de coronacrisis dat zich nieuwe vrijwilligers melden. ‘Maandag stonden er ineens vier jongeren bij ons aan de balie. Hun school zit dicht en ze wilden zich nuttig maken. Dus die hebben we meteen ingeschakeld bij het verspreiden van de kaarten.’

De gemeente Putten is blij met het initiatief. ‘Ze moedigen het alleen maar aan. Ze zijn blij dat iemand daarbij de regie neemt en het past ook in de opdracht die we als welzijnsorganisatie van de gemeente hebben gekregen.’

  • Zelf een burenhulpkaart maken? Open de bijlage met de wordversie van Welzijn Putten en pas die aan voor eigen gebruik
Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten