Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Gon Mevis in Zorg+Welzijn - We moeten nu creatief zijn

Op 16 maart 2020 geplaatst door

Met Brabant voorop bouwen organisaties in het sociaal domein op verschillende manieren hun reguliere dienstverlening om naar crisisdiensten vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus. Gon Mevis, bestuurslid van Sociaal Werk Nederland en directeur van welzijnsorganisatie ContourdeTwern, onderzoekt welke rol het sociaal werk kan nemen in het opzetten van bijvoorbeeld boodschappendiensten voor ouderen en andere kwetsbare mensen.

Binnen zijn organisatie brengen sociaal werkers momenteel in kaart welke burenhelpers in geval van nood acuut paraat staan. Daarnaast maken zij lijsten per wijk van ‘per direct’ beschikbare vrijwilligers. In overleg met de GGD kijkt Gon Mevis of sociaal werkers kunnen worden ingezet voor het nabellen van de corona-slachtoffers. De ‘opstapbus’ – normaal gesproken bedoeld voor leuke uitstapjes – zal de komende tijd worden ingezet voor het rondbrengen van boodschappen. ‘Onze prioriteiten liggen bij de basis: zorgen dat de meest kwetsbare mensen in elk geval altijd de beschikking hebben over water, medicijnen en eten. Ik verwacht dat wij met hulp van vrijwilligers daarin een heel eind gaan komen.’

Met Brabant voorop bouwen organisaties in het sociaal domein op verschillende manieren hun reguliere dienstverlening om naar crisisdiensten vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus. Gon Mevis, bestuurslid van Sociaal Werk Nederland en directeur van welzijnsorganisatie Contourdetwern, onderzoekt welke rol het sociaal werk kan nemen in het opzetten van bijvoorbeeld boodschappendiensten voor ouderen en andere kwetsbare mensen.

Binnen zijn organisatie brengen sociaal werkers momenteel in kaart welke burenhelpers in geval van nood acuut paraat staan. Daarnaast maken zij lijsten per wijk van ‘per direct’ beschikbare vrijwilligers. In overleg met de GGD kijkt Gon Mevis of sociaal werkers kunnen worden ingezet voor het nabellen van de corona-slachtoffers. De ‘opstap bus’ – normaal gesproken bedoeld voor leuke uitstapjes – zal de komende tijd worden ingezet voor het rondbrengen van boodschappen. ‘Onze prioriteiten liggen bij de basis: zorgen dat de meest kwetsbare mensen in elk geval altijd de beschikking hebben over water, medicijnen en eten. Ik verwacht dat wij met hulp van vrijwilligers daarin een heel eind gaan komen.’
Kortom: de behoefte van bewoners staat ook nu centraal!

Bron: Zorg+Welzijn
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten