Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Gezocht: een senior projectleider team Thuis in de wijk (Movisie)

Op 14 februari 2020 geplaatst door

Heb jij hart voor wijken waar iedereen op een prettige manier kan wonen? Ben je een ervaren projectleider? Ben jij in staat kennis en praktijk aan elkaar te verbinden? Ben je bekend met ontwikkelingen in de maatschappelijke zorg, beschermd wonen, aanpak verward gedrag en cliëntondersteuning? Dan zijn we naar jou op zoek! Movisie komt graag in contact met een senior projectleider voor het team Thuis in de wijk voor 32 uur per week.

Mensen in een kwetsbare positie verdienen een plek in onze samenleving. De buurt waarin zij wonen moet voor hen daadwerkelijk voelen als thuis. Professionals, vrijwilligers en naasten ondersteunen hen daarbij. De gemeente creëert de goede voorwaarden, maar wij weten dat nog niet alles op rolletjes loopt. Als landelijk kennisinstituut dragen we daarom bij aan lokale lerende praktijken en bevorderen dat kennis over goede aanpakken ter beschikking komt. Het doel is om te zorgen dat kwetsbare groepen zoals mensen met een ggz-achtergrond, multi-problematiek, licht verstandelijke beperking, ouderen en degenen die zich eenzaam voelen, de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en mee kunnen doen in de samenleving. We ontwikkelen kennis in samenspraak met gemeentes, professionals en bewoners. We verspreiden de opgedane kennis zodat anderen er gebruik van kunnen maken.

Jij werkt vanuit ons team Thuis in de wijk hieraan mee vanuit de specifieke aandachtsgebieden rond de transitieopgave van de ggz, maatschappelijke zorg en opvang en aandacht voor verward gedrag. 

Ben je enthousiast geworden? Lees dan de rest van de vacaturetekst op de website van Movisie. Daar kun je ook direct solliciteren (uiterlijk 25 februari).

Bekijk de vacature

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten