Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Aanmeldingen gestart voor laatste groep koplopergemeenten cliëntondersteuning

Op 31 januari 2020 geplaatst door

Cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. Wilt u in uw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Dan heeft u nu voor het laatst de kans om koploper te worden. Gemeenten kunnen zich uiterlijk 13 maart 2020 aanmelden als één van de nieuwe koplopers.

In 2017 startten de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie, het traject Koplopers Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Het traject loopt nog door tot eind 2021. In deze laatste wervingsronde is er ruimte voor nieuwe koplopergemeenten, of liever nog: koploperregio’s. Gemeenten die nu koploper worden, kunnen nog een beroep doen op de extra middelen die het ministerie van VWS beschikbaar stelt voor de periode 2020-2021.

Waarom koplopergemeente worden?
Wilt u aan de slag met cliëntondersteuning in uw gemeente? Door bijvoorbeeld cliëntondersteuning beter op de kaart te zetten, of cliëntondersteuning beter toegankelijk te maken voor bepaalde doelgroepen in uw gemeente? Meld u dan aan als Koploper!

Koplopers kiezen zelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die zij beter willen gaan bedienen met onafhankelijke cliëntondersteuning. Ze ontplooien activiteiten om in hun regio het belang van de functie uit te dragen en de geleerde lessen te delen, de zogenaamde ambassadeursfunctie. Gedurende het koploperschap worden door Movisie goede voorbeelden geïdentificeerd, beschreven en verspreid, zodat gemeenten ook kunnen leren van andere gemeenten.

Het Koplopertraject faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Gemeenten kunnen zich ook als regio aanmelden. In dat geval, pakt de gemeente de doorontwikkeling van cliëntondersteuning samen met regiogemeenten op.

Interesse om gemeente voor te dragen?
Bent u - of kent u - een gemeente waar onafhankelijke cliëntondersteuning hoog op de agenda staat? U kunt kandidaat Koploper-gemeenten aanmelden tot uiterlijk 13 maart 2020 bij Marion Herder (Movisie), via M.Herder@Movisie.nl of 06-55440514.

De officiële start voor nieuwe koplopers is tijdens de feestelijke kick-off op donderdagmiddag 16 april 2020. De wethouders van nieuwe koplopers pitchen dan hun ambities rond cliëntondersteuning.

 

Klik hier voor meer informatie en de aanmeldprocedure.

Het Koplopertraject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering ervan. Dit wordt mogelijk gemaakt met financiering van het ministerie van VWS.

Bron: Movisie
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten