Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Respondenten gezocht: ervaringswerkers in het sociaal werk

Op 3 juni 2019 geplaatst door

Respondenten gezocht: ervaringswerkers in het sociaal werk

In het sociaal werk wordt steeds meer gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen. Movisie voert een onderzoek uit om meer zicht te krijgen op wat de taken, rollen en positie zijn van ervaringswerkers in (reguliere) sociaalwerkorganisaties. Met ervaringswerkers doelen we hier op ervaringsdeskundigen die betaald in dienst zijn van een (reguliere) sociaalwerkorganisatie.

Movisie komt graag in contact met zulke ervaringswerkers en wil hen graag interviewen. Hoort u tot de doelgroep of is er een ervaringswerker in uw organisatie die misschien mee wil werken, dan horen wij dat graag.

Namen van interviewkandidaten kunt u doorgeven aan prof. dr. Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie van Movisie s.keuzenkamp@movisie.nl.

Bron: Movisie
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten