Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Bewoners, organisaties en Movisie sluiten Sociaal Pact maatschappelijke vraagstukken Amsterdam Zuidoost

Op 7 mei 2019 geplaatst door

Om kansengelijkheid te creëren moeten we samen hardnekkige problemen als armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval in Amsterdam-Zuidoost aanpakken.
Dat is de inzet van een uniek sociaal pact van partijen en bewoners uit Zuidoost en kennisorganisatie Movisie. Kern van de aanpak: bewoners, professionals en beleidsmakers voeren beter activiteiten uit op basis van de specifieke behoefte van bewoners, samen wordt geleerd en verbeterd.

Lokale organisaties waaronder lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland als Dynamo en Swazoom, de BuurtWerkKamerCoöperatie, PBAZO en Venzo, slaan samen met het landelijk kennisinstituut Movisie de handen ineen zodat bewoners met elkaar de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren.
Sommige bewoners zijn ontevreden met het huidige aanbod aan ondersteuning in de buurt en vertrouwen soms professionals, beleidsmakers en bestuurders niet. Ook werken organisaties vaak nog teveel vanuit hun eigen doelstellingen, regels en methodieken.

Duizenden bewoners worden geinterviewd
Om de behoefte van bewoners beter in beeld te krijgen worden duizenden bewoners geïnterviewd over hun gewenste toekomst en wat daarvoor nodig is. De uitkomsten daarvan zijn leidend voor het nieuwe handelen van onze professionals. Veranderingen moeten van binnenuit komen willen ze een kans van slagen hebben en altijd gericht zijn op het verminderen van de problemen van inwoners in een kwetsbare situatie.

Samen verantwoordelijk voor een sterke sociale basis
Het sociaal pact gaat het stadsdeel een voorstel doen om samen met bewoners de opdracht te krijgen de sociale basis in Zuidoost te versterken. De ‘sociale basis’ zijn sociale verbanden, voorzieningen en bewonersactiviteiten die nodig zijn voor een goede kwaliteit van leven.
Met een sterke sociale basis hebben alle bewoners een vangnet als het tegenzit en worden zij indien nodig zo vroeg mogelijk met de juiste hulp in contact gebracht. In dit sociaal pact gaan de organisaties meer integraal vroegsignaleren. Vervolgens zal bij de aanpak van vraagstukken of problematiek worden uitgegaan van talenten en behoeften van bewoners. Daarom zal de inhoud van het voorstel samen met hen worden vormgegeven, werken we samen en zetten met maatwerk in op zelf- en samenredzaamheid.

Vertrouwen opbouwen
Het sociaal pact wil dat bewoners weer vertrouwen krijgen in professionals, beleidsmakers en bestuurders. Daarom kunnen meer bewoners en organisaties zich aansluiten bij dit sociaal pact. Er is ‘lef’ nodig om samen de kansen en het welzijn van bewoners te verbeteren. Meedenken, meedoen en meebeslissen van bewoners is een noodzaak. Daarnaast is belangrijk dat bewoners ook zelf verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap krijgen over de mogelijkheden van hun buurt. De partijen van het sociaal pact zetten daarom rigoureus in op wat bewoners zelf zeggen nodig te hebben om de regie over hun eigen leven zo goed mogelijk te kunnen voeren.

Trekkers Sociaal Pact Zuidoost

  • Kenny Zschüschen, Venzo, vindt, versterkt en verbindt vrijwilligers en organisaties
  • Harvey Sandriman, Swazoom, kansengelijkheid voor kinderen en jongeren
  • Juriaan Otto, BuurtWerkKamerCoöperatie, activeert bewoners die elkaar helpen, iedereen kan iets
  • Janny Twigt, PBAZO, ruimte en ondersteuning bieden aan mooie initiatieven van bewoners
  • Gury Douma, Dynamo, maatschappelijke dienstverlening, iedereen doet mee, niemand aan de kant
  • Lou Repetur, Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Een sterke sociale basis in elke buurt is sinds enkele jaren het uitgangspunt voor Sociaal Werk in Nederland. 

Bron: Movisie
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten