Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland reageert in Binnenlands Bestuur op Wijkteamrapport CPB

Op 23 januari 2019 geplaatst door

Sociaal Werk Nederland heeft in Binnenlands Bestuur gereageerd op het CPB-onderzoek naar Wmo-kosten wijkteams: 
'Meerjarig onderzoek moet uitwijzen wat het effect van wijkteams is op de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Ook moet worden gekeken naar de ontwikkeling van verwijzingen en de bijbehorende kosten. Het is veel te kort door de bocht om nu te concluderen dat sociale wijkteams leiden tot een extra vraag naar Wmo-voorzieningen. Daarvoor is het proces van de huidige transformatie te complex.’

Hogere kosten
Sociaal Werk Nederland sluit daarmee aan op de reactie van Divosa. Belangrijkste conclusie van het CPB-onderzoek is dat de inzet van wijkteams in de jaren 2015-2017 heeft geleid tot een stijging van 14% van het aantal mensen met een Wmo-maatwerkvoorziening. Vooral gemeenten waar (ook) zorgaanbieders in het wijkteam zitten, worden geconfronteerd met hogere kosten.

Financieel verhaal
Sociaal Werk Nederland heeft zowel kritiek op het onderzoek als op een deel van de conclusies die eraan worden verbonden. ‘Het is een financieel verhaal dat zich beperkt tot dagbesteding en individuele maatwerkvoorzieningen. Het is zeker geen kwalitatief onderzoek naar de werking en resultaten van wijkteams.’ Dat moet er wel komen, en zou onderdeel kunnen zijn van de komende evaluatie van de Wmo.

Te grote caseload
Aan de andere kant stelt het CPB ook dat de samenstelling van het team niet de enige ‘kostenopdrijver’ is. De wijkteams zien meer, waardoor weliswaar het aantal doorverwijzingen stijgt, maar dit kan ook wenselijk zijn omdat verergering van de problemen wordt voorkomen.
Die conclusie deelt Sociaal Werk Nederland. Het sluit ook aan bij signalen van onze leden dat het aantal verwijzingen naar Wmo-voorzieningen (nog) niet afneemt. Als oorzaken daarvoor noemen zij onder meer de hoge toegangsdrempel tot tweedelijnszorg en de te grote caseload voor wijkteammedewerkers genoemd. Ook is er in veel wijkteams te weinig ruimte voor het ontwikkelen van preventie en innoverende nieuwe oplossingen.'

Bron: Binnenlands Bestuur, Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten