Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

Vernieuwd preventieprogramma ZonMw 2019 t/m 2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’

Op 18 december 2018 geplaatst door

ZonMw start vanaf 2019 met een geactualiseerde subsidieronde gericht op Preventie. Daarbij speciaal aandacht voor de effectmeeting (resultaten) en nieuwe vormen van samenwerking (domein overstijgend en digitale middelen)

Omdat dit een onderwerp is dat ook voor de branche een belangrijk onderwerp is (effectiviteit en doelmatigheid van Preventie) kom ik graag in contact met leden die gebruik maken van deze ondersteuning. Mail hiervoor naar huttinga@sociaalwerk.nl

Ingebrachte projecten moeten een relatie hebben met ‘gezondheid’ zoals dat gehanteerd wordt in het Nationaal Preventie Akkoord.

Uitgangspunten van het programma zijn:

  • Aansluiten bij gedragen kennisagenda's
  • Gebruik van bestaande en nieuwe kennis stimuleren
  • Praktijk, beleid, opleidingen, burgers van meet af aan betrekken bij onderzoek en samenwerking en kennisinfrastructuur stimuleren.
  • Praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze genereren.
  • Aangrijpingspunten: lokaal, integraal, nieuwe determinanten.
  • Aandacht voor verschillen tussen mensen.

Subsidiebudget dat beschikbaar is voor de periode 2019 t/m 2022 is in totaal 38,6 miljoen euro. Een belangrijk deel van het budget is beschikbaar voor vragen vanuit VWS en het RIVM. Daarnaast is er een kleiner deel van het budget beschikbaar voor zogenaamde ‘open rondes.’ Hier kunnen partijen vrij op intekenen. Lees hierover meer in de informatiebrochure ‘Integraal en met kennis aan de slag’

De missie van het programma valt te concretiseren in vier programmalijnen:

  1. Kennisbenutting van effectieve interventies en aanpakken in de (lokale) praktijk, opleidingen en in richtlijnen en zorgstandaarden
  2. Kennisvermeerdering over effectiviteit en werkzame elementen van interventies
  3. Het stimuleren van innovatie en (technologische) vernieuwing
  4. Kennisvermeerdering over vroege opsporing

Per jaar zijn er twee openbare inschrijf-ronden (voor iedereen zichtbaar).

Gestart wordt met programmalijn 2. Programma 1 en 3 vragen nog verdere uitwerking in 2019.

Programmalijn No. 2
Met name programmalijn No.2; dat onderzoek stimuleert naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventie zal interessant zijn. Projecten kunnen aangemeld worden, waarbij effectiviteit meeting een onderdeel is van het programma.

Het doel is de praktijkrelevante kennis over wát werkt te delen. Omdat er ook speciaal aandacht is voor de integraliteit (ont-schotten) van werken is dit zeker een onderwerp voor het sociaal werk.

Programmalijn No. 3
Programmalijn No3 is bedoeld voor nieuwe/experimentele vormen van samenwerking (met onderwijs, zorg, zorgverzekeraar of andere soortige  leveranciers). Waarbij het onderwerp ‘vroege opsporing’ in de vorm van kennis- en screeningsinstrument specifiek aandacht krijgt.

De technologische vernieuwing zal hier een belangrijke rol krijgen (Apps, Big Data, eHealth).

Inschrijven kan via de website van ZonMW

Bijgevoegd de infobrochure Preventieprogramma 2019-202

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten