Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Activiteit

Hoe ontwikkel je outcomegerichte resultaatafspraken?

04 februari
Tijd: 10:00 tot 15:00
Type: Bijeenkomst

Veel gemeenten maken de omslag van sturen op output naar sturen op outcome. Hoe komen zij en aanbieders van sociaal werk tot resultaatafspraken die helpen de gestelde maatschappelijke doelen te realiseren? Waarover en hoe voer je het gesprek? Hoe kom je tot gezamenlijke doelen en resultaten, welke afspraken maak je over activiteiten/inzet en hoe verantwoord je daarop? Vier praktijken delen tijdens deze miniconferentie hun aanpak en ervaringen. Daarna wisselen we samen ideeën uit over hoe we hierop verder kunnen bouwen.

De miniconferentie vindt plaats op dinsdag 4 februari 2020 van 10.00 tot 15.00 uur. Inloop is vanaf 9.30 uur. Je krijgt een kijkje in de aanpak in vier gemeenten, waaronder Haarlem, Kampen en Wageningen. Je doet nieuwe inzichten op en deelt ook je eigen ervaringen en vragen.

Samen bekijken de deelnemers wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van outcomegerichte resultaatafspraken. Movisie gaat de gedeelde kennis landelijk verspreiden, zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Voor wie?
Sociaal Werk Nederland en Movisie nodigen accounthouders van gemeenten én directies van sociaal werkorganisaties van harte uit om sámen deel te nemen, dus als duo van accounthouder én directielid. Ken je gemeenten of sociaal werkorganisaties voor wie deze bijeenkomst interessant is? Laat het ons weten via een e-mail naar trainingsbureau@movisie.nl. Voor inhoudelijke vragen: neem contact met Hilde van Xanten, adviseur, h.vanxanten@movisie.nl

Programma

  • Inleiding: wat zijn de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van outcomesturing?
  • Praktijk pitches vanuit de gemeenten: welke stappen hebben zij gezet om tot resultaatafspraken te komen?
  • Twee verdiepende inspiratiesessies; keuze ter plekke voor twee van de bovengenoemde vier praktijken.
  • Uitwisselen van vragen over en tips voor verdere doorontwikkeling van outcomegerichte resultaatafspraken tussen sociaal werk en gemeenten.

Aanmelden
Meld je als duo gezamenlijk aan. Er is plaats voor 80 deelnemers. Voor een lunch wordt gezorgd.
Aanmelden kan hier. 

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten