Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Forum

Categorieën

Categorie Discussies Laatste reactie
1 7 mei 2014 - 11:38
0
1 18 februari 2013 - 14:52
0

Maak van de Transitie Jeugdzorg een echte Transformatie.

1 1 februari 2012 - 18:29

Actieve discussies

Poll workshops AWBZ/Wmo

In 2014 worden twee workshops georganiseerd voor leden rondom het onderwerp transitie van AWBZ naar Wmo. De MOgroep wil hiervoor graag de voorkeur onder haar leden peilen. Wilt u uw keuze...

Categorie: Algemeen
Geplaatst: 6 jaar geleden
Reactie van: Masha Wight

Burgerkracht en het enthousiasme van burgers

Sjef de Vries zet vraagtekens in een artikel op de site van Sociale vraagstukken. Wat zien welzijnsorganisaties en professionals in het veld? Wat vinden jullie van de stellingnamen in dit...

Categorie: Algemeen
Geplaatst: 7 jaar geleden
Reactie van: Jennifer Elich

Marokkaanse probleemjeugd: gemeente en hulp komen veel te laat in actie.

Dag Jennifer, Oosterhout,

Ik ben verantwoordelijk voor het jongerenwerk in Zeist. We bereiken in Zeist veel goede resutaten met een integrale aanpak met korte lijnen met onze partners (met name...

Geplaatst: 8 jaar geleden
Reactie van: Ivar Dekkinga
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten