Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Blog

Nieuwsuur: aantal jongerenwerkers moet vertienvoudigen

Een alternatief bieden in je buurt tegen criminaliteit; veel meer jongerenwerkers nodig in de strijd tegen ondermijning.

In de strijd tegen drugsgeweld wil minister van Justitie Ferd Grapperhaus ook jongerenwerkers inzetten die moeten voorkomen dat jongeren in handen van criminelen vallen. Maar om dat voor elkaar te krijgen zijn er tien keer zoveel jongerenwerkers nodig dan er nu zijn: van twee- naar twintigduizend.

Dat schrijven koepelorganisatie Sociaal Werk Nederland en Stichting HALT (vroeger 'Bureau HALT') in een brief die volgende week naar de Tweede Kamer gaat. Uit een inventarisatie blijkt dat het aantal jongerenwerkers dat landelijk actief is, sinds 2009 niet is gegroeid. Terwijl de taken alleen maar zijn toegenomen, schrijven de twee organisaties.

Nieuwsuur besteedt hier op 31 oktober aandacht aan. Voorzitter Eric van der Burg van Sociaal Werk Nederland en Marcel Spierts zijn te gast. 
Goed jongerenwerk werkt. Maar gemeenten hebben of investeren er veel te weinig geld in.
Eric van der Burg: "het roer moet om! Meer preventie, breed als samenleving normen stellen, criminaliteit hard anapakken, en merkbare hulp bieden in wijken en aan gezinnen en jeugd die anders afhaakt en de snelle samnelevingniet bijhoudt. Je moet een alternatief bieden."  

Sociaal Werk Nederland, Halt en andere organisaties sturen op 7 november een reactie aan minister Grapperhaus in reactie op zijn kamerbrief en notitie Ondermijning.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten