Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Blog

Sociaal werk leeft!

Blog van Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland

Als vereniging boeken we vooruitgang bij het positioneren van het sociaal werk. Sociaal Werk Nederland slaagt er steeds beter in om het belang van sociaal werk over het voetlicht te brengen. Zo hebben we onlangs samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, Patiëntenfederatie NL, Agenda voor de Zorg, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie en Nationale Winkelraad MKB Nederland een preventieakkoord ondertekend ten behoeve van een gezond leven. Dit akkoord is in het regeerakkoord opgenomen.

In het akkoord pleiten we om voorrang te geven aan preventie als het gaat om de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Een gezonde levensstijl kan immers leiden tot een minder beroep op de gezondheidszorg en meer mogelijkheden om mee te doen aan de samenleving. Mensen die langdurig - en soms zelfs van generatie op generatie - in armoede leven, hebben een groter risico op gezondheidsklachten. Ook eenzaamheid en je buitengesloten voelen hebben vaak grote gevolgen voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid, zo blijkt uit onderzoek. Dat alles moet je zien te voorkomen.

Dit preventieakkoord is daarvoor een prima begin. Maar effectieve preventie vraagt om meer, veel meer. Daarom moet bij de uitwerking van dit akkoord wat ons betreft de focus liggen op een goede sociale basis voor iedereen. Zodat we eerder signaleren dat een peuter extra begeleiding nodig heeft, dat iemand zijn huur niet kan betalen, dat een scholier zich uitgesloten voelt, of dat een oudere vereenzaamt. Dan kunnen we snel en effectief ingrijpen, veel leed voorkomen en zorgkosten besparen.

Het onderzoek Sociaal Werk en Gezondheid dat dit jaar is gepubliceerd toont aan dat sociaal werk daadwerkelijk bijdraagt aan de mentale gezondheid van kwetsbare burgers. Daarmee krijgt wat veel sociaal werkers dagelijks ervaren eindelijk de wetenschappelijke waardering die het verdient. Dergelijke uitkomsten kunnen we goed gebruiken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dat verhoogt de kans dat nieuwe wethouders straks meer geld uittrekken voor het versterken van de sociale basis.

Achter de schermen werken we bovendien aan de gestage profilering van sociaal werk bij andersoortige partners dan onze traditionele bondgenoten. Een mooi voorbeeld daarvan is de stevige samenwerking met de Rabobank bij het aanpakken van armoede en schulden. Die samenwerking begon als een voorzichtige verkenning in vijftien arbeidsmarktregio’s maar heeft dit jaar een structureel karakter gekregen. Dat biedt ons en de betrokken sociaalwerkorganisaties toegang tot nieuwe netwerken. Samen met een bank werken aan preventie: wie had dat vijf jaar geleden kunnen denken?

Ook de brief aan Zalm past in die trend. Net als het manifest Hou ze erbij dat we hebben aangeboden aan een brede vertegenwoordiging van Tweede Kamerleden. En net als de zomerstages voor Kamerleden, dit jaar succesvoller dan ooit: ruim vijftien Kamerleden en hun medewerkers hebben het sociaal werk van binnenuit leren kennen. Ik bedoel maar: sociaal werk leeft!

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten