Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Blog

Inclusief dansers, dichters en drenkelingen

De danser die 800 ademloze toeschouwers laat zien hoe je een psychose óók kunt verwerken en gebruiken. De dichter die zijn eigen verwarring treffend verwoordt. De sociaal werker die vertelt hoe het krantenvrouwtje haar tot een nieuw inzicht bracht. Alleen daarom al was “Samen werken aan sociale inclusie” een verfrissend en hoopgevend congres.

Het thema is lastig genoeg: hoe kunnen we de pakweg 400.000 kwetsbare Nederlanders helpen het hoofd boven water te houden? Niet door hen vanaf de wal reddingsboeien toe te werpen, was de teneur die dag. Integendeel: hou eindelijk op met mensen te vereenzelvigen met hun beperking, klonk het. Kom uit je ambtelijke/professionele koker; schud je empathie op, denk als medemens en kijk samen wat je nodig hebt voor meer levensvreugde.
Op zich is dát geen rocket science; het ‘echte’ werk zit hem in het bijeenbrengen van de werelden van sociaal werk, Wmo-indicaties en WLZ. Juist die verkokering maakt het leven zo ingewikkeld voor mensen met psychosociale beperkingen en fluctuerende behoeften.
En hoe ga je om met gemeenten die het sociaal werk afrekenen op kwantitatieve targets als het aantal afgelegde huisbezoeken of hogere scores op de zelfredzaamheidsmatrix? Dat laat weinig ruimte voor een innovatieve aanpak die draait om zingeving, om jezelf mogen zijn, om waardering krijgen. Want zoals de aanwezige ervaringsdeskundigen zeiden: meedoen komt van twee kanten. ‘Vaak moeten wíj ons aanpassen; wij moeten stappen zetten naar de samenleving; het zou leuk zijn als de samenleving ook eens naar óns toe kwam.’
Sociaal werker en onderzoeker Jenny Zwijnenburg liet zien hoe je als professional die stap kunt zetten. Bertha, het krantenvrouwtje in Charlois (Rotterdam), bracht haar op het idee. ‘Bertha wilde veel liever andere mensen helpen dan zelf geholpen worden. En dat kan ook. Dankzij haar ben ik begonnen met Vangnetwerken, waarbij kwetsbare mensen elkaar ondersteunen.’
Dat begint met een activiteit organiseren zodat ze elkaar ontmoeten; vervolgens zet Jenny hen ertoe aan zelf activiteiten te organiseren, totdat ze de regie kunnen overnemen en samen een Vangnetwerk vormen.
Van Vangnetwerken is het maar een kleine stap naar de sterke sociale basis, waar we ons als Sociaal Werk Nederland zo hard voor maken. De methode Vangnetwerken is gebaat bij een stevige sociale infrastructuur. In de wijk heb je laagdrempelige ontmoetingsplekken nodig, en professionals die signaleren, organiseren en begeleiden. Die bewonersinitiatieven ondersteunen en daar vrijwilligers bij betrekken. Die weten welke andere organisaties en professionals kunnen aanhaken.
Zo’n basis neerzetten vraagt de nodige inspanning, zeker ook van gemeenten. Dat treft. Binnenkort gaan immers ruim 300 nieuwe gemeentebesturen aan de slag. Zij zijn nu aan zet. Maar u kunt ook iets doen. Zorg dat zij weten wat uw lokaal sociaal werk te bieden heeft. Nodig hen uit om samen te werken aan een sociale basis die mensen ondersteunt en activeert. Laat hen zien hoe je averechtse regels en perverse prikkels kunt omzeilen bij het vinden van creatieve oplossingen. Waarom zingeving en welbevinden een substantieel onderdeel moeten zijn van het nieuwe collegeakkoord.
Als sociaalwerkorganisatie bent u vast prima in staat om die boodschap over te brengen, ook zonder dans of gedicht. Maar denkt u dat de inbreng van landelijke experts wel eens extra gewicht in de schaal zou kunnen kan leggen? Wijs uw gemeente dan op de College Tour van Yvonne van Mierlo en Lex Staal. Zij komen graag langs voor een goed gesprek met de onderhandelaars die een coalitie proberen te smeden. Gratis en voor niks.

Marijke Vos
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten