Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie
Publicatie

Concullega’s in het sociaal domein.

Chris Bos
1 oktober 2018 | 1 minuut lezen

Sanne Wouters deed als stagiaire bij Sociaal Werk Nederland een onderzoek naar de samenwerking en concurrentieverhouding tussen sociale ondernemingen en sociaalwerkorganisaties. Het verslag ervan is haar masterscriptie Humanistiek (Universiteit Utrecht).
Samenvattend kan gezegd worden dat concurrentie als onwenselijk wordt ervaren, omdat het zou moeten gaan om de hulpvrager en niet om het eigen belang. Toch ervaart een deel van de sociale ondernemingen en sociaalwerkorganisaties wel degelijk concurrentie, al wordt dit meestal niet direct uitgesproken. De wil om samen te werken lijkt de aanwezigheid van concurrentie te overschaduwen. De verhouding tussen sociale ondernemingen en sociaalwerkorganisaties kan het best getypeerd worden als een spanningsvolle relatie tussen samenwerking en concurrentie, die tegelijkertijd aanwezig zijn; het merendeel van de sociale ondernemingen en sociaalwerkorganisaties zijn concullega’s. Er is in de meeste gevallen geen sprake van of samenwerking, of concurrentie, maar van coopetition.

1 document toegevoegd