Nieuwsbericht

Sociaal agoog heeft alles in huis om aan de energietransitie te werken

27 oktober 2020 | 1 minuut lezen

Lotje Berkers – student  aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven – deed onderzoek naar de vraag hoe de sociaal agoog de sociale aspecten van de energietransitie kan integreren in zijn werkzaamheden’. Om die vraag te beantwoorden interviewde zij sociaal agogen die (succesvol) aan de energietransitie werken of gebiedsgericht werken aan projecten rondom verduurzaming.

Boodschap
De belangrijkste boodschap is dat de sociaal agoog in theorie alle vaardigheden en werkwijzen in huis heeft om aan de energietransitie te werken binnen zijn huidige werkzaamheden. Hij zal zich wel moeten laten informeren of zal er zelf op af moeten gaan om geïnformeerd te worden over de energietransitie. Het voldongen feit is en blijft dat er een verandering op ons af komt. Hoe daarmee omgegaan wordt, daar kan de agoog nog invloed op uitoefenen als hij lef toont en zich profileert als deskundige op het gebied van burgerparticipatie.

Het afstudeeronderzoek is de afsluiting van haar vierjarige opleiding Sociale Studies. Haar praktijkgerichte onderzoek biedt handvatten voor de sociaal agoog bij de energietransitie in de wijk. Lees hier het rapport van Lotje Berkers, en zie hier voor meer informatie over de proeftuinen aardgasvrije wijken.

Lid wordenContact