Nieuwsbericht

Aedes-rapport vestigt aandacht op slechte leefbaarheid in achterstandswijken

4 februari 2020 | 2 minuten lezen

Buurten die al zwak waren zijn de laatste jaren nog zwakker geworden. ‘De Vogelaarwijken uit 2007 komen terug als wij niet direct de handen ineenslaan.’ Dat zegt Aedes-bestuurslid Hester van Buren in reactie op het rapport Veerkracht in het corporatiebezit van de bureaus In-Fact-Research en Circusvis. Rijk en gemeenten moeten de handen ineenslaan. Woningcorporaties roepen op tot een verbeterde wijkaanpak en sluiten daar graag bij aan.

Sociaal zwakke buurten nóg sterker geraakt
In opdracht van branchevereniging Aedes werd de leefbaarheid in wijken onderzocht. Uit de tweede meting blijkt dat de problemen in de kwetsbare wijken verder toenemen. De instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is daardoor nóg groter dan verwacht.

Het aantal kwetsbare groepen, zoals bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe. Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen wonen samen in dezelfde wijk. Dit vraagt om een integrale aanpak. ‘Losse ingrepen hebben geen effect meer. De fase van pleisters plakken is voorbij’, meldt Van Buren.

Dit rapport en het persbericht van Aedes boden input voor de AO Staat van de volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt, die gepland stond op 5 februari, maar is 'uitgesteld tot nader orde'. Sociaal Werk Nederland bereidt een reactie voor, in samenwerking met onder meer Valente en VluchtelingenWerk Nederland
Sociaal Werk Nederland heeft in mei 2019 samen met Aedes de oproep aan het kabinet gedaan om te stimuleren dat gemeenten kwetsbare bewoners ondersteunen, naar aanleiding van de voorganger van dit rapport.

Zoals dit artikel aangeeft: sociaal werkers zijn nodig in deze wijken om deze bewoners te kunnen helpen; Hans Bouttelier roept daarom op tot een nieuw nationaal wijkenbeleid als offensief tegen ondermijning en om een positief alternatief te bieden voor de bewoners in de achterstandswijken die alle elementen in zich bergen die ene veoidngsbodem vormen voor criminaliteit en achterstand.

Reacties op dit rapport bij elkaar:

Lid wordenContact