Nieuwsbericht

Basisartikel 'Preventie' - eerste richtingwijzer voor gemeenten richting Transformatie!

23 juli 2018 | 1 minuut lezen

Rienk Janssens, (voormalig afdelingshoofd DMO VWS, nu Strateeg Sociaal Domein bij VNG), schreef dit essay. Startnotitie voor denken en doen: integrale preventie.

In dit discussiepaper staat de vraag centraal wat preventie voor gemeenten kan betekenen als het gaat om zorg en ondersteuning in de volle breedte van Wmo, jeugd, werk, inkomen en volksgezondheid.

Waaruit bestaat die ‘voorkant’ (...) en hoe kun je die als gemeente effectief en verantwoord inrichten? Om die vraag te beantwoorden staan we eerst stil bij een aantal vragen, zoals die naar de herkomst van preventie, de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving als gevolg of als oorzaak van het preventie-denken, de organisatie van preventie, de prijs van preventie, de wijze waarop preventie in verzorgingsstaat en participatiesamenleving vorm krijgen, de waarde van preventie, maar ook de valkuilen en dilemma’s rond preventie.

Doel uiteindelijk is om gemeenten handvatten te bieden om preventie in het sociaal domein te kunnen operationaliseren, in het besef van de mogelijke perverse effecten die met preventie gepaard kunnen gaan.

Zie voor dit essay de bijlage. En zie voor het tweede essay "Samenwerken op de meent' van Rienk Janssens hier.

Lid wordenContact