Een sterke sociale basis in wijken en buurten

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker: daar leef je en moet de omgeving veilig en prettig zijn. Daar groei je op, ontmoet je mensen en kun je samen werken aan je gezondheid en sociale netwerk. 80% van de ouderen met dementie woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In hun buurt moeten zij laagdrempelige ondersteuning vinden om hun welzijn en de leefbaarheid van de buurt op peil te houden. Het sociaal werk speelt daar een grote rol in: het organiseert ontmoeting en dagbesteding, brengt bewoners met elkaar in contact, schakelt op maatschappelijke vraagstukken met bewoners, hulpverleners en organisaties. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet; woningcorporaties voor woningen en het sociaal werk voor ondersteuning. In buurtteams, wijkteams, vanuit het buurthuis, op straat: overal moet worden samengewerkt aan de wijk. Sociaal werk is de spil in wijkaanpak.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Een probleem komt nooit alleen. Daarom werken sociaal werkers integraal, stap voor stap. en uitgaand van 'wat kan wel'. Zo herstellen ze bestaanszekerheid, helpen ze en denken ze mee over armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtscheidingen, vereenzaming en integratie. 

Sociaal werkers werken samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers, huisarts, politie en wijkverpleging en ervaringsdeskundigen. De sociale basis zijn we samen: professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Sinds de decentralisatie in 2015 van veel zorgtaken naar gemeenten, gaat de transformatie door: richting een sterke sociale basis in buurten. 

Meer informatie Minder informatie

Column: Laat los, en improviseer

In zijn column schrijft directeur Bart van der Neut van Socius 'Onder druk wordt het lastig om professionals...

Korte reactie nav de uitzending van Nieuwsuur van 22 september 2014

Het lag er wel heel dik bovenop. Nieuwsuur bracht een reportage over Gemert. De dorpsondersteuners werden in...

Vooraankondiging: Combiwel Seminar ‘Community building’ met o.a. Jim Diers

De Wmo gaat uit van actieve bijdragen van burgers en vrijwilligers in het opbouwen van lokale netwerken ter...

Discussie: bewoners en/of welzijnswerkers of ambtenaar?

Interessante discussie en blogspot van Aura de Kleyn. In dit geval over bewonersgestuurde...

Blog uit Zorg & Welzijn van Dik Hooimeijer

Hier zou uw blog kunnen staan! Maar nu staat die van Dik Hooimeijer, MOOI, Den Haag er. Over...

Lost generation: straathoekwerker en politie lost de shit wèl op

Prikkelende en pijnlijk blog van Daan Vosskühler Zorg & Welzijn: alleen straathoekwerkers en sommige...

Jeugdzorg? Ga aan de slag met de ouders!

Blog Dik Hooimeijer, bestuurder Welzijnsorgansaitie MOOI Den Haag. Over de potentie van welzijn om...

Marianne van de Anker over Zwervers

Marianne van den Anker sprak in haar column in Binnelands Bestuur haar zorg uit over over dreigende...

Paradigmawisseling nodig bij decentralisatie jeugdzorg

Paradigmawisseling van ‘recht op zorg’, naar ‘de plicht om kinderen te ondersteunen en te stimuleren bij het...
Lid wordenContact