Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Met ledenkorting naar congres Ondermijning in het sociaal domein

Georganiseerde criminaliteit in de wijk is een groot maatschappelijk probleem. Jonge jongens die op school worden geronseld om pakketjes weg...

Nieuws |

Meld je aan voor Movisie congrestival Sociale Basis

Leefbare en veilige buurten en wijken wortelen in een krachtige sociale basis. Dat begint bij omzien naar elkaar. Wat kunnen bestuurders,...

Nieuws |

Inbreng voor commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting

Op donderdag 30 juni a.s. gaat de Tweede Kamer in gesprek met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, over de...

Nieuws |

Carola Schouten: “Bestaanszekerheid gaat niet zonder sterke sociale basis”

“We moeten zorgen dat de systemen aansluiten op de mensen en niet omgekeerd. Realiseren van bestaanszekerheid gaat niet zonder een sterke...

Nieuws |

Kick-off onderzoek: hoe bereiken we moeilijk bereikbare groepen?

Sociaal Werk Nederland gaat in opdracht van het ministerie van VWS samen met Labyrinth onderzoek doen naar het inzetten van sociale...

Nieuws |

Professioneel jongerenwerk vergroot groeikansen van jongeren

Professioneel jongerenwerk draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties, het versterken van hun sociale...

Nieuws |

Uitbreiding kinder- en jongerenwerk toolkit: meidenwerk en vrijwillig jongerenwerk

Sociaal Werk Nederland heeft het afgelopen jaar verschillende projecten gedaan voor het kinder- en jongerenwerk. Met deze projecten zijn...

Nieuws |

Reactie op Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Op 10 mei jl. is de internetconsultatie over het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) openbaar gemaakt. Inzet van minister Franck...

Nieuws |

Infographic De kracht van de mbo sociaal werker

Het sociaal werk kán niet zonder mbo’ers. Ze kijken vanuit een andere invalshoek dan hbo’ers en juist dat is aanvullend. Op het grootste...

Nieuws |

Samenwerking sociaal werk, huisartsen en ggz levert veel op

Als in de wijk sociaal werk, huisartsen en de ggz intensiever met elkaar samenwerken, krijgen de mensen sneller én op de juiste plek de zorg...

Lid wordenContact