Nieuwsbericht

Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie: subsidierecht, aanbestedingsrecht en staatssteunrecht

18 september 2017 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland heeft de gevolgen van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in kaart laten brengen op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied.
Deze nieuwe handreiking geeft antwoord op alle juridische vragen over de gevolgen van de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, en is gemaakt voor beleidsmedewerkers bij gemeenten. Voor ondernemers peuterspeelzalen en kinderopvang is dit een handige basis voor het gesprek met hun gemeenten.

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Wet harmonisatie) brengt per 1 januari 2018 het peuterspeelzaalwerk onder de definitie van de Wet Kinderopvang. De financieringsstructuur voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wordt daarmee hetzelfde. Ook de kwaliteitseisen worden gelijkgeschakeld. Deze worden vervolgens aangescherpt via de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Juridische vragen
Door de Wet harmonisatie verandert het stelsel van de kinderopvang. Sociaal Werk Nederland krijgt daarover veel juridische vragen van gemeenten: Hoe geef ik als gemeente mijn subsidierelatie met de voormalige peuterspeelzalen vorm? Hoe voldoen we aan onze taak om een toegankelijk aanbod te realiseren, hoe gaan we om met nieuwe aanbieders van peuteropvang en extra kwaliteitseisen? En waar moeten we voorschoolse educatie plaatsen in dit geheel?

Juridisch afgetimmerd
Sociaal Werk Nederland heeft advocatenkantoor Pels Rijcken daarom de opdracht gegeven de gevolgen van de Wet Harmonisatie in kaart te brengen op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied. Zo is de aanbestedingswet bijvoorbeeld van toepassing op een inkooprelatie, maar niet op voorschoolse educatie of als gemeenten de ouders subsidiëren.

Acties voor gemeenten
Gemeenten moeten vóór de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie een aantal acties  ondernemen: gemeenten zijn wettelijk verplicht integraal jeugdbeleid te voeren met een gemeentelijke visie op alle gemeentelijke taken rond jeugd. Gemeenten zullen de financiering van kindplaatsen (deels) beëindigen, met inachtneming van de regels in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Verplicht aanbod voor peuters van ouders zonder kinderopvangtoeslagrecht
Ook zijn gemeenten op grond van de bestuurlijke afspraken verantwoordelijk voor een toereikend en financieel toegankelijk aanbod van kinderopvang voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor toeslag. Dat kunnen ze op verschillende manieren doen. Zij kunnen deze kindplaatsen inkopen, waarbij zij een overeenkomst aangaan met een aanbieder. Of ze kunnen de kindplaatsen subsidiëren. Dan moeten ze kiezen wie ze subsidiëren: de aanbieders of de ouders.

Handreiking
De handreiking biedt houvast bij het opnieuw vormgeven van de financiële relaties met kinderopvang en is bedoeld voor beleidsmedewerkers bij gemeenten die bezig zijn met de harmonisatie. Het betrekken van een collega met juridische expertise wordt daarbij aangeraden.

De harmonisatie wordt per gemeente ingevoerd. Het is dan ook aan de gemeente zelf om dit juridisch correct te doen. De handreiking moet daarom steeds getoetst worden aan elk individueel, concreet geval.

Let op: op 17 november organiseert Sociaal Werk Nederland het congres De Harmonisatie in Perspectief. Pels Rijcken verzorgt daar ook 2 deelsessies. U kunt daar dus terecht met alle vragen naar aanleiding van de handreiking.
En hier vindt u de actuele kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang
Zie de bijlage voor de handreiking.

Lid worden