Blog

Investeer in vertrouwen in jongeren !

Investeer in die vertrouwensband met jongeren
Een jeugdwerker vertelde mij laatst over hoe ze achter de problemen van jongeren (12-23 jaar) komt tijdens haar werk. Dit doet ze niet door 1 op 1 aan een tafel te gaan zitten en direct te vragen naar wat er speelt. Ze gaat even boodschappen doen voor het feest die week en neemt een jongere mee bij wie ze problemen vermoedt. Ze bouwt een vertrouwensband op. Los van zorg en school. Ze maakt simpelweg een babbeltje waardoor jongeren zich openstellen. In de auto en tijdens het winkelen komt ze achter de echte problemen.

Werk vanuit de kracht van sociaal werk
De kracht van het sociaal werk is precies die nabijheid als het gaat om de zorg voor onze jongeren die niet mee kunnen. Jongeren die gepest worden, thuis te maken hebben met vechtscheidingen, eenzaamheid en/of verslavingen. Juist op het moment dat ze van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen we ze uit het oog verliezen. Waar de basisschool nog vaak in de eigen wijk gesitueerd is en schoolmaatschappelijk werk, sociaal werk, zorg en onderwijs idealiter korte lijntjes met elkaar hebben, is de middelbare school vaak niet in dezelfde wijk en valt het vangnet voor de jongeren weg.

Dan is het belangrijk dat er een sociaal werker, bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijk werker, in de school zelf aanwezig is en contacten kan leggen met de jongeren. Ook omdat het contact met deze jongeren vanaf die leeftijd vaak rechtsreeks tot stand komt en minder direct met de ouders. Maar aanwezigheid en nabijheid blijven belangrijk in dit contact. Zo signaleert de schoolmaatschappelijk werker al snel wat de aard van het probleem is, of er doorverwezen moet worden naar de GGZ of naar jeugdzorg. Of dat het probleem door de sociaal werker zelf kan worden opgelost of een andere partner uit het voorliggende veld, bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg. Het mooie hiervan is dat dit niet allemaal via protocollen en voorschriften hoeft te verlopen. En als je hierin ook goede vrijwilligers kunt inschakelen, dan ben je helemaal goed bezig. In dit verslag van een recente themabijeenkomst meer over schoolmaatschappelijk werk, klik hier 

Mentorprojecten
Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland, zoals de LEVgroep, zet vrijwilligers in scholen in bij mentorprojecten. Deze mentoren zijn goed getrainde vrijwillgers die laagdrempelige begeleiding aan jongeren bieden. Soms in de vorm van een op 't oog simpel babbeltje, met effect omdat het frequent en op een duurzaam niveau gebeurt. En op tijden die voor de jongeren goed uitkomen. Mentoring van kinderen en jongeren gebeurt op verschillende wijzen en door verschillende organisaties.

Sociaal Werk Nederland brengt deze projecten graag onder de aandacht. Met name het onderwijs mag zich meer bewust worden van de aanvullende rol van sociaal werk als het gaat om jongeren die buiten de boot vallen. In juni hebben we een bijeenkomst georganiseerd over mentoring. Lees hier het verslag.
Voor alles rond opvoeden en opgroeien geldt: Hou ze erbij!
  
 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior beleidsmedewerker
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten