Themaoverzicht

Sociaal werk in de wijk

Hoofdthema's

De bedoeling van de transformatie in het sociale domein weerspiegelt zich in de sociale (wijk)teams die in veel gemeenten ontstaan. Professionals uit zorg en welzijn buigen zich samen over hulpvragen en bepalen welke aanpak het effectiefst is. Afhankelijk van het wijkprofiel gaat het om bijvoorbeeld sociaal werkers (opbouwwerkers, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers), wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten. Bij zwaardere of specialistische vragen betrekken ze relevante andere professionals bij het vinden van de juiste oplossingen. In verreweg de meeste gemeenten maken sociaal werkers deel uit van de wijkteams. Geen wonder, zij kennen van oudsher de sociale kaart van de wijk en zijn meesters in het verbinden.

Nieuwsbericht

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start!

Op 11 september 2020 geplaatst door

Vandaag is de ‘Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid’ gelanceerd: via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan ervaringskennis en -deskundigheid worden ingezet op alle vraagstukken die raken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO & BW).

Dit kunnen vraagstukken zijn rond inzet van ervaringskennis en -deskundigheid vanuit cliënten- en naastenorganisaties. Maar ook andere organisaties kunnen er baat bij hebben zoals gemeenten en andere lokale instanties die zich bezighouden met beleid op het gebied van MO & BW. Zij kennen het cliënten- en naastenperspectief vaak niet of weten niet hoe ze dit effectief in hun beleid kunnen integreren. Vanaf vandaag kunnen ze een beroep doen op de Vliegende Brigade voor praktische input en ondersteuning op de thema’s waarmee ze worstelen.

Er zijn ook heel veel plekken waar het juist wel goed gaat. Informatie over die voorbeelden gaat de Vliegende Brigade via ervaringsinzet.nu beschikbaar maken voor iedereen die erin geïnteresseerd is. 

Het project Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid is een samenwerkingsproject van Stichting Werkplaats COMO, Valente branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Lees op de website ervaringsinzet.nu alles over de samenstelling van het kernteam en hun expertises.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten