Themaoverzicht

Sociaal werk in de wijk

Hoofdthema's

De bedoeling van de transformatie in het sociale domein weerspiegelt zich in de sociale (wijk)teams die in veel gemeenten ontstaan. Professionals uit zorg en welzijn buigen zich samen over hulpvragen en bepalen welke aanpak het effectiefst is. Afhankelijk van het wijkprofiel gaat het om bijvoorbeeld sociaal werkers (opbouwwerkers, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers), wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten. Bij zwaardere of specialistische vragen betrekken ze relevante andere professionals bij het vinden van de juiste oplossingen. In verreweg de meeste gemeenten maken sociaal werkers deel uit van de wijkteams. Geen wonder, zij kennen van oudsher de sociale kaart van de wijk en zijn meesters in het verbinden.

Nieuwsbericht

Die energietransitie is écht ook iets op het bordje van #sociaalwerk

Op 8 november 2019 geplaatst door

Movisie wijdt een heel nummer van het magazine Movisies aan de energietransitie. Een onderwerp dat voor de buurt echt op de agenda staat!

Klimaatverbond Nederland vormt een dynamisch en groeiend netwerk van 175 gemeenten, provincies en waterschappen. Samen optrekken, experimenteren en kennisdelen staan bij de leden centraal om de energietransitie en het klimaatbeleid voortdurend te versnellen. Klimaatverbond Nederland onderzoekt complexe thema’s die nu en in de komende jaren uitdagingen en aandachtspunten zijn of gaan worden en werkt ze uit tot ambitieus en uitvoerbaar lokaal beleid. Één van die thema’s is het bijdragen aan een betere en inclusievere samenleving. Het bewustzijn en handelen op het gebied van duurzaamheid en (de individuele en collectieve) verantwoordelijkheid daarvoor, leeft vooral bij een bepaald deel van de samenleving. Zo blijken bijvoorbeeld mensen met een andere culturele achtergrond moeilijk bereikbaar voor natuur- en milieuorganisaties. Om de participatie (in de energietransitie) breed en goed vorm te geven, is het van belang om verschillende groepen burgers  tijdig te betrekken.

Lees hier online het magazine. 
 

Bron: Movisie
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten