Themaoverzicht

Sociaal werk in de wijk

Hoofdthema's

De bedoeling van de transformatie in het sociale domein weerspiegelt zich in de sociale (wijk)teams die in veel gemeenten ontstaan. Professionals uit zorg en welzijn buigen zich samen over hulpvragen en bepalen welke aanpak het effectiefst is. Afhankelijk van het wijkprofiel gaat het om bijvoorbeeld sociaal werkers (opbouwwerkers, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers), wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten. Bij zwaardere of specialistische vragen betrekken ze relevante andere professionals bij het vinden van de juiste oplossingen. In verreweg de meeste gemeenten maken sociaal werkers deel uit van de wijkteams. Geen wonder, zij kennen van oudsher de sociale kaart van de wijk en zijn meesters in het verbinden.

Nieuwsbericht

Handreiking inzet ervaringsdeskundigheid in wijkteams

Op 16 mei 2019 geplaatst door

Hoe kun je zelfregie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale problemen ondersteunen? De gratis publicatie handreiking Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in sociale wijkteams die door het Trimbos-instituut is ontwikkeld, bevat geleerde lessen en praktische aanwijzingen voor succesvolle samenwerking tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen. Sociaal Werk Nederland werkte hieraan mee.

In zes pilot-gemeenten (Arnhem, Amsterdam, Enschede, Gouda, Utrecht, Zutphen) bundelden wijkteams en zelfregiecentra de krachten. De samenwerking tussen sociaal werkers en ervaringsdeskundigen droeg bij aan gezamenlijke individuele ondersteuning van bewoners, nieuwe groepsactiviteiten (zoals themabijeenkomsten en herstelgroepen) en wederzijdse kennisuitwisseling en consultatie (zie factsheet De kracht van ervaring).

Wijkbewoners positief
De bewoners zijn positief over de contacten met ervaringsdeskundigen. Ze ervaren hierin herkenning, acceptatie en gelijkwaardigheid. De groepsactiviteiten bieden de bewoners structuur en een zinvolle dagbesteding. Door deze activiteiten ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen en nieuwe perspectieven op de toekomst.

Randvoorwaarden en borging
Randvoorwaarden zoals draagvlak bij managers en teams, super- en intervisie, goede voorlichting en communicatie, zijn hierbij van groot belang. Ook is aandacht nodig voor continuïteit en borging, door de aanpak te verankeren in bestaande procedures en werkwijzen.

Contactpersoon Nicole van Erp nerp@trimbos.nl of bel 030-29 59 238

Bron: trimbos
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten