Themaoverzicht

Sociaal werk in de wijk

Hoofdthema's

De bedoeling van de transformatie in het sociale domein weerspiegelt zich in de sociale (wijk)teams die in veel gemeenten ontstaan. Professionals uit zorg en welzijn buigen zich samen over hulpvragen en bepalen welke aanpak het effectiefst is. Afhankelijk van het wijkprofiel gaat het om bijvoorbeeld sociaal werkers (opbouwwerkers, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers), wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten. Bij zwaardere of specialistische vragen betrekken ze relevante andere professionals bij het vinden van de juiste oplossingen. In verreweg de meeste gemeenten maken sociaal werkers deel uit van de wijkteams. Geen wonder, zij kennen van oudsher de sociale kaart van de wijk en zijn meesters in het verbinden.

Goede voorbeelden

Corona Burenhulp in Sliedrecht

Ook in deze crisistijd herken je direct de actie. Burenhulp en wijkinitiatieven schieten uit de grond enĀ  er wordt voor alle leeftijden iets bedacht. Zo zijn er kinderen die tijdens een...

Geplaatst door:
110

Sensitiviteit voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Binnen de groep personen met verward gedrag komen veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) voor. Mensen die moeite hebben zich staande te houden in een voor...

Geplaatst door:
1235

Documentaire Zelfregiecentrum Weert

In Weert staat een bijzonder zorgcentrum. Deze documentaire laat een mooi beeld zien hoe de bezoekers zo laagdrempelig mogelijk welkom worden geheten en medewerkers en bezoekers samen het centrum...

Geplaatst door:
1104

Snel ingrijpen is minder huisuitzettingen

Een goed voorbeeld uit Zutphen: het aantal huurders dat een waarschuwing tot huisuitzetting krijgt, is in de afgelopen drie jaar teruggebracht van 94 tot 12 per jaar. Reden voor dit succes is dat sociaal werkers van Stichting Perspectief Zutphen, Woonbedrijf Ieder1 en gemeente Zutphen in een zeer vroeg stadium in contact treden met huurders als zij de huur niet betalen. Hierdoor kunnen problemen snel worden gesignaleerd en aangepakt, waardoor erger leed wordt voorkomen. De gemeente Zutphen wil deze succesvolle aanpak uitbreiden door ook een samenwerking aan te gaan met onder meer zorgverzekeraars en energieleveranciers.

In 2017 ontvingen nog maar 12 huurders een waarschuwing tot een huisuitzetting. Deze voorlaatste stap waarna iemand uit de huurwoning kan worden gezet, is bijna niet meer nodig. Een sociaal werker...

Geplaatst door:
773
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten