Nieuwsbericht

Van Rijn wil uitvoering clientondersteuning verbeteren

29 augustus 2017 | 1 minuut lezen

Staatssecretaris Van Rijn heeft in een Kamerbrief aangekondigd de uitvoeringspraktijk van cliëntondersteuning te willen verbeteren. Hij wil daarbij de vraag kunnen beantwoorden of cliëntondersteuning voldoende beschikbaar en toegankelijk is, en toegesneden op specifieke doelgroepen. Hij wil ook onderzoeken hoe de bekendheid van het recht op cliëntondersteuning kan worden vergroot en de herkenbaarheid en de vindbaarheid ervan kan worden bevorderd. Hij wil er ook voor gaan zorgen dat op lokaal niveau cliënten en hun vertegenwoordigers invloed kunnen uitoefenen op hoe in hun gemeenten de functie wordt georganiseerd, bij voorkeur op basis van opgehaalde cliëntervaringen.

Wmo
Onafhankelijke cliëntondersteuning is in 2007 in de Wmo opgenomen. Gemeenten werden verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deze ondersteuning. Het gaat om een breed palet aan cliëntondersteuning, aansluitend bij de lokale situatie en behoeften van de cliënt. Naast professionals, vullen ook ervaringsdeskundigen, vrijwillige ouderenadviseurs van ouderenorganisaties, en vrijwilligersnetwerken deze rol van cliëntondersteuning in. In de Wmo 2015 is deze opdracht voor gratis onafhankelijke cliëntondersteuning over alle leefdomeinen heen opnieuw wettelijk verankerd. Gemeenten beschikken sinds 1 januari 2015 over de (voorheen via het Rijk verstrekte) middelen om deze functie in te kopen en in te richten aansluitend bij hun lokaal beleid.

Lid worden