Sociaal raadsliedenwerk

Actief meedenken? Zie in de balk hieronder 'Groepen' de werkgroep LOSR.
De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

   
  -> Zoek sociaal raadslieden bij u in de buurt
Meer informatie Minder informatie

Veelgestelde vragen over het Register SJD

Door de opkomst van de wijkteams is de Sociaal Juridisch Dienstverlener vaak wat verder af komen te staan van de “moederorganisatie”, doordat zij verdeeld zijn over wijken. Dan is het lastiger...

Nibud: 2,5 miljoen huishoudens zonder gespaarde buffer

Risico op financiële problemen. Rapport ‘Geld achter de hand makkelijker maken’: stimuleer sparen.

Verlaging AIO bij gerechtigden met een huwelijkspartner in het buitenland - reactie SVB op brief LOSR

Per 1 januari 2016 is artikel 24 van de Participatiewet (Pw) gewijzigd.

Verlaging AIO bij gerechtigden met een huwelijkspartner in het buitenland - brief aan SVB

In verschillende gemeenten krijgen Sociaal Raadslieden vragen over de verlaging van de AIO uitkering van pensioengerechtigden met een huwelijkspartner in het buitenland.

Woerden - Sociaal raadsman (m/v) 26 uur waarvan 16 uur ziektevervanging.

Werken bij Kwadraad betekent werken bij een koploper in een markt die volop in beweging is.

Vacature, Sociaal Raadsman/-vrouw, 30 uur per week, standplaats Zevenaar.

Wij zoeken per 01-01-2017 een; ‘ondernemend, innovatief, deskundig’ Sociaal Raadsman/-vrouw..

Concept wetsvoorstel: Wet aanpak misstanden incassodienstverlening.

‘Aanpak misstanden incassodienstverlening'

Eindrapport projectgroep hamonisatie inkomensbegrippen

Op advies van het Topberaad inkomensondersteuning heeft de Ministerraad in augustus 2015 ingestemd met een verkenning naar de vraag hoe inkomensbegrippen zodanig kunnen worden vereenvoudigd en...

Instituut Sociaal Raadslieden Delft - vacature

Bij het Instituut Sociaal Raadslieden Delft is een vacature vanaf z.s.m. voor 24 uur per week voor in ieder geval de duur van 1 jaar.De gemeente Delft werkt met Flextender voor het werven van...
Lid wordenContact