Sociaal raadsliedenwerk

Actief meedenken? Zie in de balk hieronder 'Groepen' de werkgroep LOSR.
De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

   
  -> Zoek sociaal raadslieden bij u in de buurt
Meer informatie Minder informatie

Rapport Mensen met schulden in de knel

Zie bijlage voor rapport

Nieuwsbrief Signaleringscommissie nr. 11

UItgebracht op 21 maart 2011

Nieuwsbrief Signaleringscommissie nr. 10

Uitgebracht op 24 januari 2011

Nieuwsbrief Signaleringscommissie nr. 9

Uitgebracht op 30 november 2010

Nieuwsbrief Signaleringscommissie nr. 8

Uitgebracht op 27 september 2010

Nieuwsbrief Signaleringscommissie nr. 7

Uitgebracht op 11 juni 2010

Nieuwsbrief Signaleringscommissie nr. 6

Uitgebracht op 8 april 2010

Nieuwsbrief Signaleringscommissie nr. 5

Uitgebracht op 3 februari 2010

Wsnp toename 2010

Het aantal verzoeken tot toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in 2010 gestegen met 30 procent. Waar in 2008 en 2009 nog een daling zichtbaar was in het aantal...

Juridische bijsluiter moet schuldenaar helpen ambtelijke taal te begrijpen

De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders KBvG heeft een aantal ┬┤juridische bijsluiters┬┤ ontwikkeld die schuldenaren in eenvoudige taal uitleg geven over een aanzegging tot ontruiming, de...
Lid wordenContact