Publicatie

VNG-ledenbrief: wat betekent het regeerakkoord voor gemeenten

Jacqueline Beekman
19 oktober 2017 | 1 minuut lezen

‘Trap op trap af’

 

 

Van groot belang voor gemeenten én een belangrijk aanknopingspunt voor samenwerking met het nieuwe kabinet is de handhaving van de ‘trap op trap af’-systematiek in het gemeentefonds en de verbreding van de koppeling daarvan aan de totale rijksbegroting. De ontwikkeling van het accres wordt daarmee stabieler en de hogere groei van de zorgkosten bij gemeenten kan voortaan worden opgevangen met het accres.

Sociaal domein

Naast aanknopingspunten voor een succesvolle samenwerking is er in het sociaal domein nog steeds sprake van een aantal financieringsvraagstukken rond oude en nieuwe taken. Wij verwachten van het kabinet aan het begin van deze regeringsperiode sluitende afspraken om zeker te stellen dat gemeenten de publieke voorzieningen kunnen leveren die hun inwoners van hen verwachten

1 document toegevoegd
Lid wordenContact