Publicatie

Verlaging AIO bij gerechtigden met een huwelijkspartner in het buitenland - reactie SVB op brief LOSR

Saskia Mulder
16 november 2016 | 1 minuut lezen

Per 1 januari 2016 is artikel 24 van de Participatiewet (Pw) gewijzigd. De bijstandsnorm voor een rechthebbende gehuwde waarvan de echtgenoot geen recht op algemene bijstand heeft, bijvoorbeeld omdat die echtgenoot in het buitenland woont, is verlaagd. Sinds 1 januari 2016 volgt uit artikel 24 Pw dat voor gehuwden waarvan een echtgenoot geen recht op algemene bijstand heeft, de norm voor de rechthebbende echtgenoot gelijk is aan 50% van de norm die voor hem zou gelden als hij gehuwd zou zijn met een rechthebbende echtgenoot ouder dan 21 jaar en hij geen kostendelende medebewoners heeft. Voor de wijziging was de toepasselijke norm voor een rechthebbende gehuwde met een niet-rechthebbende echtgenoot de norm voor een alleenstaande (70%). De wetgever heeft bij de verlaging van de norm geen onderscheid gemaakt naar - enerzijds - gehuwde gerechtigden die hetzelfde hoofdverblijf hebben als hun niet-rechthebbende huwelijkspartner en - anderzijds - gehuwde gerechtigden die niet hetzelfde hoofdverblijf hebben als hun niet-rechthebbende huwelijkspartner omdat deze gedetineerd is of in het buitenland woont.

Voor meer informatie, zie bijlage.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact