Publicatie

Verlaging AIO bij gerechtigden met een huwelijkspartner in het buitenland - brief aan SVB

Saskia Mulder
16 november 2016 | 1 minuut lezen

In verschillende gemeenten krijgen Sociaal Raadslieden vragen over de verlaging van de AIO uitkering van pensioengerechtigden met een huwelijkspartner in het buitenland. Deze verlaging is een gevolg van het gewijzigde artikel 24 van de Participatiewet. Wij begrijpen dat pensioengerechtigden zijn geïnformeerd over de nieuwe wetswijziging en over de duur van het overgangsrecht. Nu het overgangsrecht is geëindigd, is het deze groep nu pas duidelijk wat de financiële consequenties van de gewijzigde regelgeving zijn. Met andere woorden: zij ‘voelen het nu in de portemonnee’. 

Voor meer informatie hierover, zie bijlage.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact