Publicatie

Woerden - Sociaal raadsman (m/v) 26 uur waarvan 16 uur ziektevervanging.

Saskia Mulder
19 oktober 2016 | 1 minuut lezen

De taken die de raadslieden vervullen zijn: het geven van informatie en advies op sociaal-juridisch gebied; het signaleren van knelpunten in de wet- en regelgeving; het beantwoorden van vragen op gebied van sociale zekerheid, huisvesting, belastingen, arbeid- en  vreemdelingenrecht, personen en familierecht; het schrijven van brieven en bezwaarschriften; het bemiddelen tussen de cliënt en diverse instanties en het geven van consult aan en het samenwerken met de maatschappelijk werkers van de eigen organisatie en het begeleiden van vrijwilligers.

Reageren is mogelijk tot en met 26 oktober a.s.

Voor meer informatie, zie bijlage.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact