Publicatie

Beroepsregistratie, brief voor werkgevers Sociaal Juridische Dienstverlening

Saskia Mulder
16 december 2015 | 1 minuut lezen

Het Registerplein opent op 1 februari 2016 de Registerkamer voor Sociaal Juridische Dienstverlening. Sociaal raadslieden kunnen zich dan registreren en dat betekent een belangrijke waarborg van de kwaliteit van deze beroepsbeoefenaars. Het onderstreept ook de meerwaarde van hun werkzaamheden voor duizenden mensen aan de schaduwkant van de samenleving. Een groeiende groep burgers loopt immers betalingsachterstanden op en raakt in de schulden, met alle problemen van dien.

Voor meer informatie klik hier 

3 documenten toegevoegd
Lid wordenContact